Raport osakonna või ettevõtte töötajatele väljastatud sertifikaatide kohta

Edutizeris on võimalik väljastada automaatseid raporteid ettevõtte või osakonna kohta ja saata neid selle ettevõtte või osakonna kontaktisiku e-postile.

Automaatse raporti häälestamine õpetaja liideses

  • Raporti saaja määramine
  • Raporti malli vormistamine

Raport saadetakse peale kursuse arhiveerimist.

 

Raporti saaja määramine

Raporti saajal peab olema Edutizeri õpilase liideses aktiivne konto.  Kontaktisik määratakse õpetaja liideses->Häälestus-> Osakondade juhatajad saki all.

Vali osakond/ettevõte veerust „Osakond“. Veerus „Osakondade juhatajad“ rippmenüüst vali kontaktisik. Salvesta.

osk

 

Raporti malli vormistamine

Raporti mall vormistatakse õpetaja liideses->Häälestused-> E-kirjade mallid saki all.

osk2

Vali op. Lisa- Lisa uus mall. Vali rippmenüüst „Vali sündmus, mille jaoks lood e-kirja malli“ alt sündmus „Raport osakondade juhatajatele kursuse lõppemisel“.

osk3

Täida järgmised väljad: „Kirja saatja“, „E-kirja teema“. Sisu väljale lisa tekst, milles kasuta järgmiseid tookeneid:
$code
$title
$teacher
$starts
$certificates

Näiteks:

osk4

Plokis „Piira e-kirjade saatmist…“ vali osakond, kelle kohta raport koostatakse.

osk5

Kiri saadetakse välja kursuse arhiveerimisel.