Sertifikaadi aegumise teavitus

Sertifikaadi väljastamisel saab koolitaja määrata sertifikaadile aegumise teavituse. Juhul, kui aegumise teavitust määratud ei ole, ei kuvata seda peatselt aeguva sertifikaadina õpetaja liidese Edutizeri töölaual.

Sertifikaadi aegumise teavitus määratakse sertifikaadi väljastamisel, mujal väljastatud sertifikaadi registreerimisel või kinnituse malli koostamisel. Aegumisest etteteatamise periood tuleb valida välja „Aegumise teavitus“ rippmenüüst:

  • Nädal enne
  • 10 päeva enne
  • 30 päeva enne
  • 3 kuud enne (90 päeva)
  • 6 kuud enne (180 päeva)
  • Aasta enne (365 päeva)

Õpetaja liideses kuvatakse õpilastele väljastatud sertifikaate ja kinnitusi, nende staatust, kehtivust, kehtivuse lõppemise tähtaega. Peatselt aeguvaid kinnitusi kuvatakse Edutizeri töölaual valiku „Aegumise teavitus“ all.

Tuutor näeb vaid kasutajate impordi käigus määratud isikute kinnitusi ja sertifikaate, õpetaja näeb kõiki kinnitusi. Teisisõnu, tuutor näeb vaid nende õpilaste sertifikaate, kelle andmetele talle on antud ligipääs. Ligipääsuõigused määratakse administraatori poolt.