Avatud küsimuse hindamine

Avatud küsimusel puuduvad õigete ja valede vastuste valikud. Avatud küsimuse korral esitatakse testi sooritajale küsimus, mille vastuse sisestab õpilane vaba tekstina. Avatud küsimus on kasutusklassiga „eksam” ning seda saab kasutada vaid eksamitesti korral.

Õpilase vastus hinnatakse koolitaja poolt, lisades vastuse punktisumma  ja soovi korral kommentaari. Vastusele lisatud kommentaari kuvatakse õpilasele personaalselt.

Vastust saab hinnata õpetaja liideses tuutori või õpetaja õigustega koolitaja. Tuutori õigustega koolitaja ei saa hiljem hinnatud tulemust muuta, õpetaja õigustega koolitaja saab vajadusel muuta nii enda kui teise koolitaja esialgselt hinnatud vastust.

Avatud küsimused võivad olla üksikud küsimused eksamitestis kui ka eraldi testina. Õpilasele kuvatakse peale testi sooritust esialgseid tulemusi, mille korral on hindamata avatud küsimuse vastused liigitatud „kontrollimata” vastuste hulka.

Peale vastuse hindamist lisatakse testile küsimuse vastuse punktisumma, mistõttu testi lõpptulemus muutub. Peale avatud küsimuste hindamist, muutub õpilasele kuvatavas testi kokkuvõttes küsimuste liigituse ja testi tulemus.

Peale õpilase testi sooritust, saab koolitaja hinnata avatud küsimuse vastuseid. Avatud küsimuse vastuse hindamine toimub õpetaja liideses, valikus „Kursused”. Vali aktiivne kursus, mille avatud küsimuse vastuseid soovid hinnata. Kursuse andmete lehel vali sakk „Kursuse tulemused”. Kliki õpilase eksami tulemusel (protsendil). Vali nupp „Näita detaile”.  Avanenud vaates, õpilase kursuse tulemuste lehel, valikus „Avatud küsimused” kuvatakse õpilasele esitatud avatud küsimusi. Kliki küsimuse pealkirjal. Avanenud vaates saab hinnata esitatud küsimuse vastust. Kuvatakse järgmisi andmeid:

  • Esitatud küsimus
  • Õpilase vastus
  • Lisatud punktid. (Sulgudes kuvatakse vastuse maksimaalseid võimalikke punkte.)
  • Vastuse kommentaar

Sisesta vastuse tulemus ja soovi korral kommentaar. Kinnita valikuga „Hinda vastust”.

Peale vastuse hindamist kuvatakse õpetaja liideses, õpilase kursuse tulemuste vaates, valikus „Avatud küsimused” kokkuvõtet:

  • Avatud küsimuse pealkiri
  • Küsimuse tekst
  • Küsimuse maksimaalsed punktid
  • Õpilase vastusele antud punktid
  • Vastuse kontrollimise aeg (kuupäev ja kellaaeg)