Kodutöö hindamine

Kodutöö võimaldab kursuse raames läbi viia iseseisvat tööd, mille koostamine toimub väljaspool õppekeskkonda, ning kus koostatud vormikohane töö vormistatakse õpilase liideses. Kodutöö võib olla mistahes elektrooniliselt edastatavas vormis (heli-, pildi-, videofailina, tabelina, tekstidokumendina vms).

Kodutöö hindamine toimub kursuse tulemuste juures, kursuse avatud andmete lehel, saki „Kursuse tulemused”all. Õpetaja näeb õpilase vormistatud ja üleslaetud kodutöid staatusega „Ootab hindamist”. Õpilase kodutöö on märgitud tulemusega 0%, millele on lisatud töö üleslaadimise kuupäev. Avades valiku „Näita detaile”, avaneb hindamiseks õpilase kodutöö. Avanenud vaates „Kursuse tulemused” kuvatakse: õpilase andmeid, õpilase vormistatud kodutöö andmeid ja kodutööle lisatud faile või linke.

Koolitaja hindab kodutööd saja palli skaalal. Hindamise käigus saab töö uue staatuse „Hinnatud”, millele lisandub tulemus protsentides ning hinnang. Soovi korral võib koolitaja hinnatud tööle lisada kommentaari. Kommentaar on personaalne tagasiside, mida kuvatakse õpilasele kodutöö tulemuste juures.

Kui kodutööle on määratud avalikustamise tähtaeg, avanevad kaasõpilaste vormistatud ja üleslaetud kodutööd kõigile kursusel osalejatele. Kaasõpilaste avalikustatud kodutöid saab vaadata õpilase liideses, avatud kursuse andmete lehel, saki „kodutööd”all. Ava valik „Vaata, mida teised tegid”. Kui koolitaja pole määranud kodutööde avalikustamise tähtaega, ei kuvata esitatud töid kaasõpilastele.

Esitatud kodutöö hinne ja kommentaar on nähtav õpilase liideses personaalselt.