Sõltumatu testi hindamine

Sõltumatu test või praktiline ülesanne (edutizeriväline test) on kursuse kontrolltöö hindamise vorm. Sõltumatu test võib olla test, ülesanne või praktiline töö, mis sooritatakse väljaspool õppekeskkonda, ning mille tulemusi Edutizer automaatselt ei kajasta.

Kursuse raames fikseeritakse õppetöö ja hindamise vorm, määratakse testi või ülesande lävend. Mitmeosalise kursuse korral määratakse kontrolltööle kaal kursuse koondtulemustes ja/või eeldus eksamile pääsemiseks. Edutizerivälise testi tulemusi hinnatakse saja palli skaalal ja sisestatakse koolitaja poolt õppekeskkonda. Kontrolltöö edutizerivälisele testile saab lisada tulemuste protokolli vms dokumente üleslaetud faili või lisatud lingina. Kursusel võib kasutada üht või mitut kontrolltöö sõltumatut testi või praktilist ülesannet.

Edutizerivälise testi või ülesande tulemusi hindab koolitaja saja palli skaalal. Tulemused sisestatakse õppekeskkonda õpetaja liidese valikus „Kursused”. Tulemusi saab sisestada aktiivse kursuse korral, selleks ettenähtud koolitustulemuste hindamise perioodil.

Tulemuste sisestamiseks vali õpetaja liideses „Kursused”, ning leia kursus, mille kontrolltöö tulemusi soovid lisada. Kursuse andmete lehel saki „Kursuse tulemused” all kuvatakse õpilaste testide, ülesannete jooksvaid tulemusi. Iga õpilase tulemus sisestatakse eraldi. Sisesta õpilase testi tulemus täis- või mittetäisarvuna.

Sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemuste protokolli vms dokumendi lisamine toimub kursuse avatud andmete lehel saki “Kalender” valikus. Kliki kalendrikirjel “Kontrolltöö”, millega on seotud edutizeriväline test. Avanenud kalendrikirje vaates märgi dokumenti tüüp (fail või link) ning lisatud dokumendi nimetus väljale “Pealkiri”. Lisa lingi URL või lae üles dokumendi fail. Lisatud dokument on nähtav vaid õpetaja liideses.

Peale tulemuste sisestamist õppeprogrammi on sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemused nähtavad õpetaja liideses, valikus „Testide tulemused”. Õpilase liideses kuvatakse testi tulemusi alates testi tulemuste avalikustamise kuupäevast, kursuse avatud andmete lehel, saki „Testide tulemused” all.