Välise testi tulemuste importimine

Edutizeri kontrolltöö võimaldab läbi viia väljaspool õppekeskkonda toimuvaid koolitusi, mille tulemusi kajastatakse kursuse raames. Kontrolltöö hindamise vormina kasutatakse Edutizerivälist testi, mille tulemusi saab keskkonda importida.

Tulemuste impordi eelduseks on Edutizeris loodud kursus, mille õppetöövormiks on lisatud kontrolltöö ja hindamise vormiks on Edutizeriväline test. Kursus peab olema aktiivne. Enne tulemuste lisamist on õpilane registreeritud andmebaasi ning tema staatus on aktiivne.

Edutizerivälise testi tulemused tuleb vormistada CSV- formaadis. Tabeli nõutud veergudeks on:

  • Isikukood
  • (Testi toimumise) kuupäev
  • Tulemus

Lisaks nimetatud veergudele võib imporditav tabel sisaldada teisigi veerge. Edutizerisse imporditakse vaid nõutud kolme veeru andmed. Faili koostamiseks salvesta  MS Excelina vormistatud fail laiendiga CSV (Comma delimited).

Tulemuste import

Tulemuste importimiseks vali õpetaja liideses „Kursused“, leia kursus, vali sakk „Tulemused ja tagasiside“. Seejärel vali sakk „Testide tulemused“.

tulemuste-import-_esimene

Vali „Kontrolltöö: (Väline)“, op: Lisa rippmenüüst vali „Tulemuste import CSV failist“.

tulemuste-imp_im-valik-2

Lae üles fail.

tulemuste-imp_ul-3

Välja „Eraldaja“ rippmenüüst vali vastavalt kas koma või semikoolon, olenevalt kuidas on faili veergude eristused salvestatud.

tulem-imp_rippmen-4
NB! Kui välja valik ei ole õige, kuvatakse kõiki tabeli veerge ühe tekstina välja „Isikukood“, „Kuupäev“,“Tulemus“ real.  Paranda „Eraldaja“ valikut.

Väljade „Isikukood“, „Kuupäev“,“Tulemus“ rippmenüüs kuvatakse imporditava tabeli veerge. Vali rippmenüüst veerg, mis vastab väljale. Kasutada saab ka fikseeritud väärtusi „Tänane kuupäev“ ja „100%“. Impordi andmed.

tulem-imp_imp-tulem-5

Kui osalejate tulemused on skaalal 0-100%(näit 75%), imporditakse andmed vastavalt neile.  Kui tulemuste veerus puuduvad andmed, siis tuleb  rippmenüüst valida: „Tulemus 100%“.

Kui õpilast ei ole õppekeskkonda registreeritud, kuvab raport, et õpilast ei leitud. Need õpilased tuleb  keskkonna  kasutajaks registreerida ning seejärel tulemused importida.

Kui õpilast pole kursusele lisatud, kuid ta on baasis olemas, registreerib programm automaatselt õpilase kursusele ja lisab tema tulemuse.

Kui õpilasel on juba tulemus kirjas, kirjutatakse importimisel õpilase tulemus üle.

Imporditud tulemustena kuvatakse lisaks veergu „Impordi tulemus“, kus antakse teada muudatustest või probleemidest. Kui andmete kuvamine õnnestus , on tulemuseks “OK”.