Eksami/kontrolltöö korduv sooritamine

Õpilane võib kontrolltöö või eksamitesti sooritada vaid üks kord. Peale testi avamist, ei saa testi katkestada, et hiljem küsimustele vastamist jätkata. Programm loeb testi katkestamise testi lõpetamiseks. Erandiks on juhtumid, kui testi sooritamist ei saa jätkata arvutivõrgu tehniliste probleemide vms tõttu. Sel juhul saab koolitaja kustutada testi tulemused, mis salvestati kuni testi katkemiseni. Kustutades testi tulemused, kustutatakse kõik selles testis õpilase poolt antud vastused, ning õpilane saab õiguse alustada uuesti määratud testi.

Testi korduvaks sooritamiseks peab õpilane alustama testile vastamist testi sessiooniks määratud ajal. Vajadusel võib õpetaja eksami või kontrolltöö algset kuupäeva muuta, sisestades kursuse kalendrisse õppetöö vormi uue perioodi.