Eksami/kontrolltöö testi katkestamine

Katkestada saab aktiivse kursuse eksamile või kontrolltööle lisatud eksami- või harjutustesti, mille sooritamine õpilase poolt kestab. Testi katkestamise asjaolud, mis on sekkumine õpilase poolt sooritatavasse testi, otsustab koolitaja. Testi katkestamisel katkeb õpilase sooritatav test, ning programm teavitab õpilast testi katkestamisest koolitaja poolt.

Testi katkestamiseks vali õpetaja liideses „Kursused”. Vali kursus. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kursuse tulemused”. Vali test valikus „Vaata detailseid tulemusi”. Märgi õpilane (õpilased), kelle testi soovid katkestada. Kinnita valik op:muuda – Katkesta valitud testid.

Õpilase liideses, kursuse avatud andmete lehel saki „Testide tulemused” valikus „Kommentaar” kuvatakse õpilase katkenud testi tulemust (tulemus salvestatakse katkemise seisuga), millele on lisatud märge „Katkestatud”.

Õpetaja liideses salvestub testi tulemus katkemise seisuga. Õpilase antud vastuste väljavõttes kajastatakse katkenud testi järgmiselt:

  • Testi küsimuste vastused, millele õpilane on vastanud, salvestuvad vastavalt tulemusele
  • Küsimuse vastused, mida õpilasele ei esitatud seoses testi katkemisega, on kommentaariga „Õpilane ei vastanud sellele küsimusele”.