Eksami/kontrolltöö tulemuste tühistamine

Õpilane saab eksami- või kontrolltöö testi sooritada vaid üks kord kursuse vältel. Kui tehnilise vea vms tõttu ei olnud võimalik testi sooritada ettenähtud tingimustel, saab õpetaja testi tulemused tühistada. Sellisel juhul saab õpilane uue võimaluse eksami või kontrolltöö testi sooritamiseks.

Õpilase sooritatud eksami või kontrolltöö testi saab tühistada õpetaja liideses, valikus „Kursused”. Leia aktiivne kursus, mille hindamise vormi soovid tühistada. Kursuse avatud andmete lehel, saki „Kursuse tulemused” all vali eksami või kontrolltöö test, valikus „Vaata detailseid tulemusi”. Märgi õpilane (õpilased), kelle tulemusi soovid tühistada. Kinnita valik op: kustuta – Kustuta valitud tulemused abil.

Õpilase kustutatud testitulemus saab märke „Ei osalenud”, mis tagab õpilasele võimaluse määratud eksami või kontrolltöö sessioonil test uuesti sooritada.