Kuidas vältida eksamipettusi

E-õpikeskkonana võimaldab Edutizer hinnatavaid eksami- ja atesteerimisteste läbi viia väljaspool õppeklassi, kus koolitajal  puudub järelvalve õpilaste tegevuse üle eksami ajal ning õpilased võivad kiusatuse tekkides hakata otsima vastuseid õppematerjalidest või kaaslaste käest.

Edutizer raskendab petmisvõimalusi esitades õpilastele küsimusi juhuslikus järjekorras ning kuvades küsimuste vastuse variandid alati uues juhuslikus järjestuses.

Mõned näpunäited eksamipettuste vältimiseks:

  • Optimeeritud eksamiaeg – suhteliselt lühikese eksami kestuse korral ei jää õpilasel aega otsida vastuseid.
  • Peidetud küsimuste kommentaarid – välistab õpilasel võimaluse jagada oma testikogemusi teistega.
  • Dünaamiline eksamitest – test, kus on vähemalt 50% enam küsimusi kui eksamitestis õpilasele esitatakse, tagab piisava erinevuse testi küsimuste osas.
  • Üheaegne eksamitulemuste avalikustamine – tulemuste avalikustamine kõigile üheaegselt peale eksamitesti sooritamist,välistab võimaluse, kus õpilased, kes on testile vastamise lõpetanud jagavad kogemusi nendega, kellel on eksam tegemata.

Kui erinevate õpilaste eksamitulemusi soovitakse võrrelda, ei pruugi eksamitestiks sobida dünaamiline test, kus õpilastele esitatavad küsimused on erinevad ning seega ei ole võrreldavad.
Hindamistesti võib läbi viia ka meetodil, mis eeldab avatud materjali kasutamist.