Kursuse hinnangu muutmine

Erinevalt õppetöö hindamise vormi tulemusprotsendist, näitab hinnang kursuse läbimist (või mitte läbimist) õpilase poolt. Hinnang võib olla „positiivne”, „negatiivne” või „ei osalenud”. Hinnang kehtib kursuse (koond)tulemuste kohta.

Üheosalise kursuse korral kujuneb hinnang ühe kursuse testi või ülesande lävendi ja kursuse lävendi alusel. Mitmeosalise kursuse korral määrab hinnangu õppetöö ja hindamise vormide lävendid, neile seatud hindekaalud ja eeldused ning kursuse lävend.

Õpiprogrammi poolt arvestatud hinnangut saab koolitaja vajadusel muuta. Muutmisel võib koolitaja lisada täiendavat informatsiooni kommentaari väljale. Lisatud kommentaari saab soovi korral avalikustada ka õpilasele.

Hinnangu muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Kursused”. Vali kursus. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kursuse tulemused”. Valitud õpilase tulemuste real, veerus „Hinnang” ava rippmenüü valik ja muuda õpiprogrammi poolt määratud esialgne hinnang. Kommentaari lisamiseks kliki kommentaari veerus ikoonile, misjärel avaneb väli kommentaari vormistamiseks.