Testi muutmine

Testi muutmisega muutub test kõikjal üle programmi, sealhulgas arhiveeritud tulemuste juures, säilitades õpilase vastused ja tulemused.

Soovitus testi muutmiseks: testi sisuliseks muutmiseks või uuenemiseks, koosta testist koopia, ning muuda ja täienda koostatud testi koopiat, nimetades see ümber uueks testiks. Nii säilib algne test, ning luuakse uus testi versioon. Sama põhimõte kehtib ka küsimuse muutmisel.

Testi muutmine toimub õpetaja liideses valikus „Testid”. (Vt „Testi muutmine”)