Kursuse koostamine

Kursus on Edutizeri keskne osa, mis koondab õppematerjali, osalejad, õppe-ja hindamisvormid, tulemused, sertifikaadid ja tagasiside.
Kursus koosneb erinevatest komponentidest, millest osa on kohustuslikud, osa koolitaja poolt valitavad objektid.

Kursuse koostamine on jagatud erinevate teemaplokkide alla, mis omakorda jagunevad alateemadeks.

Kursuse teemaplokid on:

  • Kursuse ülesehitus
  • Seotud inimesed
  • Tulemused ja tagasiside
  • Sertifikaadid ja kinnitused