Harjutustest

Harjutustesti võib kursuse raames siduda kontrolltööga. Kontrolltööga seotud harjutustesti sooritamine ei erine eksamitesti sooritamisest – testil on lävend, sooritamise aeg ja kestus. Harjutustest koosneb küsimustest, mille kasutusklass on „harjutus” või „mõlemad”. Harjutustesti koostamisel ei saa kasutada avatud küsimusi, mille kasutusklass saab olla vaid „eksam”.

Aktiivses seisus harjutustest on õpilastele ligipääsetav õpilase liidese ikooni „Õppematerjalid” all. Samuti saavad õpilased iseseisvalt koostada harjutusteste aktiivsetest küsimustest valikus „Minu harjutused”.

Mitmeosalise kursuse kontrolltöö harjutustestile võib määrata kaalu kursuse koondhindes ja/või eksamile pääsemise eelduse. Juhul, kui õpilase kontrolltöö testi tulemus ei vasta seatud tingimustele, ei pääse õpilane eksamile.

Kontrolltöö harjutustest võib olla ka ainus kursuse õppetöö hindamise vorm, misjärel kujuneb kursuse tulemus kontrolltöö harjutustesti tulemusena.