Sõltumatu test või praktiline ülesanne

Sõltumatut testi või praktilist ülesannet (edutizerivälist testi) võib siduda kontrolltööga. Sõltumatu test võib olla test, mida sooritatakse väljaspool õppekeskkonda, ning mille vastuste tulemusi Edutizer ei hinda. Praktiline ülesanne on väljaspool õppekeskkonda läbiviidav ülesanne või praktiline töö.

Kursuse raames fikseeritakse õppetöö ja hindamise vorm, määratakse testi või ülesande lävend, kaal kursuse tulemustes ja/või eeldus eksamile pääsemiseks. Edutizerivälise testi tulemusi hinnatakse saja palli skaalal ja sisestatakse koolitaja poolt õppekeskkonda. Kontrolltöö edutizerivälisele testile saab lisada tulemuste protokolli vms dokumente üleslaetud failina või lisatud lingiga. Kursusel võib kasutada üht või mitut kontrolltöö sõltumatut testi või praktilist ülesannet.

Kontrolltöö sõltumatu test või praktiline ülesanne võib olla üheosalise kursuse ainus hindamise vorm, mille tulemusena kujuneb kursuse koondhinne. Mitmeosalise kursuse korral kujuneb kursuse tulemus koondhindena erinevate testide ja/või ülesannete tulemusena.