Ülesanne

Kodutöö hindamise vorm on ülesanne. Kodutöö kursusele seadmisel registreeritakse kodutöö pealkiri, töövorm, lävend, töö esitamise tähtaeg, töö esitamise tähtaja meeldetuletus, tööde avalikustamise kuupäev. Juhendisse lisatakse kodutöö nõuded, kirjeldus, tööde teemad vms.

Õpilased koostavad etteantud tingimustel kodutöö, mille vormistavad õppekeskkonda ning lisavad failid või lingid. Õpilase kodutöö võib koosneda ühest või mitmest lisatud dokumendist. Kodutöö tulemused hinnatakse saja palli skaalal. Koolitaja saab kodutöö hindamisel lisada kommentaari, mida kuvatakse õpilasele individuaalse tagasisidena.

Alates tööde avalikustamise kuupäevast kuvatakse kõigile kursusel osalejatele esitatud kodutöid. Juhul, kui koolitaja ei soovi esitatud kodutöid avalikustada, jääb valik „tööde avalikustamise kuupäev” tühjaks.

Kursusel võib olla üks või mitu kodutööd või kodutöö(d) kombineeritult teiste õppetöö ja hindamise vormidega. Mitmeosalise kursuse korral määratakse kodutöö kaal kursuse koondtulemustes ja/või eeldus eksamile pääsemiseks.

Kui kodutöö on kursuse ainus õppetöö vorm, kujuneb kodutöö tulemusena kursuse lõpptulemus. Mitmeosalise kursuse korral kujuneb kursuse koondtulemus vastavalt hindekaaludele mitme õppetöö ja hindamise vormi tulemusena.