Ajaperioodi määramine

Kursuse kirjele ajaperioodi määramine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus. Ajavahemik määratakse igale kalendri kirjele. Näiteks eksami toimumise, on-line küsimustele vastamise või tulemuste avalikustamise periood.

Kalendrikirje ajaperiood kehtestatakse alguskuupäeva ja lõppkuupäeva määramisega. Ajaperioodi saab määrata kuupäeva ja kellaaja täpsusega. Kuupäeva määramisega lisab programm vaikimisi alguskuupäeva kellaajaks 7:00 ja lõppkuupäeva kellaajaks 22:00.

Ajavahemiku määramiseks vali kursuse andmete lehel sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje. Valikute „Alguskuupäev”ja „Lõppkuupäev” järel kliki kalender avatuks. Märgi kalendris sündmuse algus- ja lõppkuupäev ja soovi korral kellaaeg. Salvesta andmed.

aja-maaramine-kirjele