Eksam klassiruumis

Eksamile saab seada tingimuse, et see toimub kontrollitud keskkonnas, näiteks klassiruumis. Selleks teeb koolitaja kursuse kalendris eksami lisamisel märke, et eksam toimub klassiruumis.

eksam-klassiruumis

Õpilaste lubamiseks eksamile peab koolitaja iga õpilase käsitsi kinnitama (lubama) eksamitesti sooritama. Selleks avab ta kursuse saki „Tulemused ja tagasiside“ ja selle all saki „“Eksam klassiruumis“, märgib õpilase nime ees oleva ruudu aktiivseks ja salvestab andmed.  Eksamile lubamist ei saa tühistada ega muuta.

opilase-lubamine-eksamile