Eksami või kontrolltöö kestuse määramine

Testi koostamise käigus määrab koolitaja iga testiosa läbimiseks ajaperioodi. Testi sooritamiseks kuluv aeg summeeritakse testiosade ajaperioodi liitmise tulemusena. Nii on igal koostatud testil määratud ajaperiood, mis koosneb testiosade ajaperioodide summast ja seda kuvatakse testi nimetuse järel sulgudes.

Imporditud küsimustest koostatud testi korral määrab testi ajaperioodi programm vastavalt küsimuste hulgale. Testiosadele kehtestatud ajaperioodi korral arvestatakse testi sooritamise hulka aega, mil õpilane sooritas testiosa. Testi osade vahelist aega ei arvestata testi soorituse hulka.

Kursuse koostamisel saab eksami või kontrolltöö testile määrata uue kestuse. Testile uue kestuse määramine tühistab testiosade sooritusperioodid. Testile kehtestatud kestuse korral arvestatakse testi soorituse hulka kogu testi soorituse aega sh erinevate testiosade ja testiosade vahelist aega.

Eksami või kontrolltöö testi kestuse määramine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus. Kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje „Eksam”  või „Kontrolltöö” ning määra test. Valitud õppetöö vormi lehel väljale „Testi kestus (min)” sisesta testi kestus minutites. Salvesta andmed.

kursuse-ajaperiood