Info lisamine

Info lisamisega kursuse kalendri kirjele antakse sündmusele täiendavat informatsiooni. Infot saab lisada igale kalendri kirjele. Lisainfo võib puudutada näiteks seminari toimumise kohta vms.

Täiendav info salvestub õpetaja liideses kursuse kirje juurde. Õpilasele on lisatud info nähtav kursuse kalendris.

Info lisamine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus. Info lisamiseks vali kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”sakk „Kalender”all. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje. Määra sündmuse ajavahemik. Väljale „Info” lisa täiendav informatsioon. Salvesta andmed.

info