Kontrolltööle harjutustesti lisamine

Kursuse raames saab harjutustesti lisada ainult kontrolltööle. Testi lisamiseks kontrolltööle peab test olema aktiivses seisus. Kõik aktiivsed harjutustestid on õpilastele kättesaadavad ka õpilase liidese valikus „Õppematerjalid” all.

Kontrolltööle harjutustesti lisamine toimub kursuse koostamise käigus. Kursuse andmetele lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus” vali sakk „Kalender”.Väljal „Tüüp” vali kirje „Kontrolltöö”. Väljal „Test” vali rippmenüü valikust „Harjutus”.Välja „Harjutus” rippmenüüst leia sobiv harjutustest. Salvesta andmed.

kontrolltoo-harjutustest

Õpilase liideses kursuse testide all ei eristata kontrolltööle lisatud harjutusteste eksamitestidest. Kursusel osalevale õpilasele on kontrolltöö testid nähtavad ikooni „Minu kursused” valikus „Tulevased testid”.