Kontrolltööle sõltumatu testi või praktilise ülesande lisamine

Kui koolituse raames tekib vajadus korraldada õppetööd väljaspool õpikeskkonda, saab selleks rakendada kontrolltöö sõltumatut testi või praktilist ülesannet.

Edutizerivälist testi saab lisada vaid kontrolltööle. Sõltumatuks testiks või praktiliseks ülesandeks võib kasutada testi, ülesannet, praktilist ülesannet vms hindamise vormi, mille tulemusi hinnatakse 100 palli skaalal, ning mille tulemused salvestatakse kursuse raames. Kursusele registreeritud testi juurde saab lisada faile või linke, mis viitavad näiteks ülesande nõuetele või tulemuste protokollile. Edutizerivälise testi tulemused registreeritakse kursuse raames ning nad kajastuvad kursuse (koond)tulemustes.

Kontrolltööle sõltumatu testi või praktilise ülesande lisamine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus. Kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”vali sakk „Kalender”. Väljal „Tüüp” vali kirje „Kontrolltöö”. Väljal „Test” vali rippmenüü valikust „Edutizeriväline test”. Salvesta andmed.

edutizerivaline-test

Kursusel osalevale õpilasele on sõltumatu testi või praktilise ülesande toimumise aeg nähtav kursuse kalendris ikooni „Minu kursused” valikus. Peale tulemuste sisestamist ja tulemuste avalikustamist on sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemused nähtavad valikus „Testide tulemused”