Testi kommentaaride lubamine

Testi kommentaaride lubamine võimaldab õpilasel peale eksami või kontrolltöö testi sooritamist jälgida esitatud küsimusi, küsimuse vastusevalikuid, õpilase valitud või sisestatud vastuseid ja vastusele lisatud kommentaari. Testi kommentaaride lubamine toimub õpetaja liideses kursuse koostamise käigus, eksami või kontrolltöö lisamisel kursusele.

Testi kommentaaride lubamiseks vali kursuse andmete lehel teemaplokis “Kursuse ülesehitus”sakk „Kalender”all. Valikus „Tüüp” vali kursuse kirje „Eksam” või „Kontrolltöö”. Valitud õppetöö vormi lehel märgi valik  „Kommentaarid nähtavad”. Salvesta andmed.

kommentaarid

Kommentaaride nähtavaks muutmine toimub kursuse kirje kohaselt. Mitmeosalise kursuse puhul, mil ühel kursusel esineb mitu kontrolltööd või kontrolltöö ja eksam, määratakse kommentaaride lubamine iga õppetöö vormi kaupa eraldi.

Juhul, kui õppetöö vormi lisamisel ei ole märgitud valik „Kommentaarid nähtavad” aktiivseks, ei kuvata õpilasele vastustele lisatud kommentaare. Vastusete kommentaaride peitmist võib kasutada näiteks eksami puhul, kus ei soovita õpilasele anda vihjeid õigete vastuste kohta.

Erinevate küsimuste (ja testi) lõikes kuvatakse õpilasele kommentaare erinevalt.

  • Valikvastusega küsimuse koostamisel saab koolitaja märkida kolme liiki kommentaare: üldine kommentaar, õige vastuse kommentaar,vale vastuse kommenataar

Olenevalt õpilase antud vastusest, kuvatakse vastuse kommentaari. Üldist kommentaari kuvatakse iga vastuse korral.

  • Imporditud küsimstest testi koostamisel kuvatakse õpilasele kommentaari vaid vale või osaliselt vale vastuse korral.
  • Avatud küsimuse kommentaari kuvatakse juhul, kui koolitaja peale õpilase vastuse hindamist, on lisanud vastusele kommentaari.

Kommentaarid lisatakse igale küsimusele eraldi. Kommentaari kuvatakse õpilasele juhul, kui need on koolitaja poolt lisatud.

Kommentaari kuvamine õpilasele

Harjutustestide korral kuvatakse õpilasele kommentaare alati peale testi sooritamist küsimuste tulemuste juures. Kontrolltöö või eksamitesti küsimuste kommentaare näeb testi sooritaja vaid juhul, kui koolitaja on testi lisamisel märkinud need õpilastele nähtavaks.