Testi korduv sooritamine

Kontrolltöö või eksamitestile on võimalik seada korduvsoorituse võimaluse. Kui õpilase testitulemus jääb alla nõutava lävendi, saab ta võimaluse testi uuesti läbida. Õpilane võib korduvalt testi sooritada, kuni positiivse tulemuseni, kuid mis jääb lubatud testisoorituste arvu piiresse, misjärel test sulgub ja salvestatakse viimane tulemus.

Testi korduvsooritamise märge lisatakse õpetaja liideses kursuse eksami või kontrolltöö vormistamise juures ning lisatakse korduvate soorituste piirarv. (Uuendus kehtib alates versioonist 5.9.1, mistõttu lisatakse varem vormistatud kursuse testidele vaikimisi kordussoorituse piirarvuks 10. Koolitaja saab seda vaikeväärtust muuta vastavalt oma äranägemisele.
Märgi aktiivseks valik „Luba kordussooritusi, kui tulemus on negatiivne“.

testi-kordussooritus

Lisatud väli “Lubatud testi soorituste arv”

Õpilane näeb oma soorituste arvu ning viimast tulemust. Kui viimane sooritus oli negatiivne ning jääb lubatud soorituste piiresse, saab ta uue võimause testi sooritamiseks. Selleks on testi nimetus alljoonitud.
Testi saab sooritada eksami või kontrolltöö toimumise perioodil.
Dünaamilise või kombineeritud testi korral genereeritakse õpilasele iga kord uus test. Teiste testitüüpide korral, esitatakse õpilasele sama test uuesti.

Koolitajale kuvatakse testi sooritamiste arvu ja viimast tulemust.

soorituste-kuvamine