Testi korduv sooritamine

Kontrolltöö või eksamitestile on võimalik seada korduvsoorituse võimaluse. Kui õpilase testitulemus jääb alla nõutava lävendi, saab ta võimaluse testi uuesti läbida. Õpilane võib korduvalt testi sooritada, kuni positiivse tulemuseni, misjärel test sulgub ja salvestatakse viimane tulemus.

Testi korduvsooritamise märge lisatakse õpetaja liideses kursuse eksami või kontrolltöö vormistamise juures.
Märgi aktiivseks valik „Luba kordussooritusi, kui tulemus on negatiivne“.

testi-kordussooritus

Õpilasele testi kordussooritusest märku ei anta, kuid “tulevaste testide” saki all kuvatakse sooritamiseks avatud testi uuesti.

Testi saab sooritada eksami või kontrolltöö toimumise perioodil.
Dünaamilise või kombineeritud testi korral genereeritakse õpilasele iga kord uus test. Teiste testitüüpide korral, esitatakse õpilasele sama test uuesti.

Koolitajale kuvatakse testi sooritamiste arvu ja viimast tulemust.

soorituste-kuvamine