Eelduse määramine

Mitmeosalise kursuse kontrolltööle või kodutööle võib seada soorituse kohustuse tingimuse – eksamile pääsemise eelduse. Eelduse saab seada kursusele, mille korral on ülesseatud mitu õppetöö ja hindamise vormi, millest üks on eksam. Eeldus eksamile pääsemiseks seatakse kontrolltööle või kodutööle, mille korral tuleb õpilasel enne eksamitesti sooritamist läbida eeldustestid või ülesanded nõutud tingimustel. Eeldus määratakse iga testi või ülesande kohta eraldi.

Kui kontrolltööle või kodutööle on seatud lävend, tuleb õpilasel sooritada eeldustest või ülesanne nõutavale positiivsele lävendile vastavalt. Eelduseks seatud hindamise vormile võib seada ka „0” (null) lävendi, mille korral kehtib tingimus eeldustest või ülesanne sooritada olenemata tulemusest.

Kui kontrolltöö või kodutöö, millele on seatud eksamile pääsemise eeldus, ei ole õpilase poolt nõutavate tingimuste kohaselt sooritatud, ei avane õpilasele eksamisessioonil eksamitest. Kui õpilane on vastavalt kursuse tingimustele ja positiivse tulemusega sooritanud eeldustestid või ülesanded, avaneb eksamitest eksamisessiooniks määratud ajal.

Eelduse määramine toimub õpetaja liideses avatud kursuse andmete lehel teemaploki “Kursuse ülesehitus”, saki „Hinde arvutus” valikus. Märgi väli „Kohustuslik” hindamise vormi, testi või ülesande järel.

eeldus

Õpilasele kuvatakse hindamise vormile lisatud tingimust (eeldust) õpilase liideses kursuse kalendris või tulevaste testide saki all. Õpilase liideses ikooni „Minu kursused” valikus leia aktiivne kursus. Kursuse andmete lehel saki „Tulevased testid” all kuvatakse tulevaste testide või ülesannete pealkirju, mille järel on märge „Kohustuslik”.