Hindekaalud

Mitmeosalise kursuse korral, kus kursuse raames kasutatakse mitut õppetöö ja hindamise vormi, saab määrata erinevatele hindamise vormidele kaalud kursuse koondhindes. Kaalud määratakse täisarvulise protsendina. Erinevatel testidel või ülesannetel võivad olla erinevad kaalud, mille summa moodustab kursuse koondhinde (100%).

kaalud

Kaalude määramine erinevatele hindamise vormidele ei ole kohustuslik. Koondhinde tulemus võib kujuneda ka ühe hindamise vormi tulemusena. Hindekaalude määramise otsustab koolitaja ning see sõltub koolituse eesmärkidest ja otstarbest.

Koolitaja näeb hindamise tulemusi aktiivse tulemuse korral jooksvalt peale õpilase testi või ülesande sooritust ja tulemuste hindamist. Õpilane saab jälgida jooksva kursuse koondhinde tulemusi ikooni „Minu kaust” valikus „Õppekalender”.Vali sakk „Kursuste tulemused”.