Kursuse hinde arvutus

Mitmeosalise kursuse korral saab määrata igale hindamise vormile kaalu kursuse koondhindes. Kaal määratakse täisarvulise protsendina, mille summa on 100%.

Näiteks kui mitmeosalise kursuse hindamise vormideks on kontrolltöö harjutustest ja eksami eksamitest, mille kaaludeks on määratud kontrolltöö testi korral 25% ja eksamitesti korral 75%, kujuneb kursuse koondhinne vastavate kaalude summana.

Üheosalise kursuse korral kujuneb kursuse tulemus ühe hindamise vormi, testi või ülesande, tulemusena.

Kursuse hinde arvutust saab määrata õpetaja liidese kursuse avatud andmete lehel valikus „Hinde arvutus”. Määra igale hindamise vormile hindekaal. Salvesta andmed.