Kursuse koondhinne

Üheosalise kursuse tulemus kujuneb ühe hindamise vormi tulemusena. Mitmeosalise kursuse tulemus kujuneb erinevate õppetöö ja hindamise vormide hindamise tulemuste summana.

Kursuse raames saab kasutada mitut õppetöö ja hindamise vormi, mille hindamise tulemused moodustavad kursuse koondhinde. Kursuse koondhinne kujuneb erinevate hindamise vormide hindekaalude alusel. Hindekaalud näitavad iga testi või ülesande protsentuaalset osa kursuse koondhindes.

Õpetaja liideses kuvatakse kursuse koondhinnet avatud kursuse lehel teemaplokis “Tulemused ja tagasiside”saki „Üldtulemused” valikus, real „Tulemus”.

koondhinne
Õpilase liideses kuvatakse kursuse koondhinde tulemusi ikooni „Minu kaust”. Aktiivse kursuse tulemusi saab jälgida kursuse lehel. Selleks vali ikoon “Minu kursused” ja kliki valitud kursusel.
Arhiveeritud kursuse tulemusi saab jälgida ikooni “Minu kaust” menüüpunkti “Eelmiste kursuste tulemused” all.

koondhinne-opilane-2