Eksam

Eksam on kursuse raames korraldatav õppetöö vorm, mille hindamise vormiks on eksamitest. Eksamitest on õpilasele ligipääsmatu kuni eksami soorituse alguseni. Eksamitesti saab õpilane sooritada vaid korra eksamisessiooni kestel. Kursusel võib olla üks eksam.

Eksam lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus või loo uus kursus op: lisa – Lisa uus kursus. Uue kursuse korral määra kursuse üldsätted (kood, kursuse pealkiri, arhiveerimise aeg, sissejuhatus). Salvesta andmed.

Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Eksam”. Määra eksamisessiooni algus- ja lõppkuupäev (ja kellaaeg). Vajadusel lisa täiendav info.
Väljale „Test” leia rippmenüüst sobiv eksamitest. Rippmenüü valikus kuvatakse kõiki aktiivseid eksamiteste.
Väljal „Testi kestus” saab lisada eksamitesti kestuse, mis hõlmab ka testiosade vahelisi pause. Testi kestuse määramine tühistab testiosadele määratud ajaperioodid, mida summeeritult kuvatakse testi pealkirja järel sulgudes. Juhul kui väli „Testi kestus” jääb täitmata, kehtivad testiosadele määratud ajaperioodid.
Vajadusel võib muuta väljal „Positiivne tulemus (%)” testi lävendit. Vaikimisi määratakse testi lävendiks 70%. Testi lävendi muutmisel jälgi, et see oleks kooskõlas kursuse lävendiga. (Vt „Kursuse lävend”).
Kui soovid, et õpilastele kuvatakse peale testi sooritamist ja tulemuste hindamist vastustele lisatud kommentaare, aktiveeri valik „Kommentaarid nähtavad”. Salvesta andmed.

Lisaks vastuste kommentaaridele kuvatakse õpilastele küsimust, küsimuse vastusevalikuid või õpilase lisatud vastust ja vastuse tulemusprotsenti. Kui valik „Kommentaarid nähtavad” jääb aktiveerimata, kuvatakse õpilasele valid testi kokkuvõtet: testi tulemus, küsimuste hulk ja vastamiseks kulunud aeg; õigete, osaliselt õigete, valede ja kontrollimata vastuste hulk ja viimase aasta tulemuste statistikat.