Kodutöö

Kodutöö võimaldab kursuse raames läbi viia iseseisvat tööd, mille koostamine toimub väljaspool õppekeskkonda ning kus koostatud vormikohane töö laetakse õpilase liidese kodutööde keskkonda. Kodutöö võib olla mistahes elektrooniliselt edastatavas vormis (heli-, pildi-, video-, tekstidokumendina vms).

Kodutöid võib kursuse raames olla üks või mitu. Mitme õppetöö vormi rakendamisel saab jagada kursuse etappidesse. Kodutöid võib kombineerida erinevate õppetöö vormidega (on-line konsultatsioon, seminar, kontrolltöö(d) või eksam).

Kodutöö lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus või loo uus kursus op: lisa – Lisa uus kursus. Uue kursuse korral määra kursuse üldsätted (kood, kursuse pealkiri, arhiveerimise aeg, sissejuhatus). Salvesta andmed.

Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Kodutöö”. Väljale „Pealkiri” lisa kodutöö aine või teema pealkiri. Väljale „Vorm” sisesta kodutöö vorm (referaat, essee, uurimus, video vms). Soovi korral muuda vaikimisi lisatud protsenti kodutöö lävend väljal „Positiivne tulemus (%)”. Väljal „Tähtaeg” määra kalendri abil kodutöö esitamise kuupäev (ja kellaaeg). Valikus „Mitu päeva näita kalendris” märgi soovi korral päevade arv, millal kuvatakse meeldetuletust kodutöö esiamise kohta enne saabuvat tähaega. „Tööde avalikustamise kuupäev” märgitakse juhul, kui koolitaja soovib esitatud kodutöid avalikustada. Määratud kuupäevast alates avanevad kursusel osalejatele kõik kursuse raames esitatud kodutööd ja märge kodutöö autori kohta. Juhul, kui koolitaja ei soovi avalikustada esitatud kodutöid, jääb väli täitmata. Kodutöö juhendisse märgitakse kodutöö nõuded, tingimused ja pakutud teemad. Soovi korral saab kodutööle lisada täiendavaid faile või linke.

Õpilasele kuvatakse kodutööd õpilase liidese ikooni „Minu kursused” valikus. Valitud kursuse andmete lehel vali sakk „Kodutööd”. Õpilasele kuvatakse kodutöö andmeid: tingimusi ja lisatud materjali. Õpilane saab vormistada oma kodutöö valikus „Minu kodutöö”. Selleks täida väljad „Minu kodutöö pealkiri” ja „Teema”. Registreeri kodutöö. Peale kodutöö registreerimist saab lisada faile ja linke.

Õpilane näeb kodutöö tulemusi peale tulemuste hindamist. Koolitaja hindab õpilase kodutöö avatud kursuse andmete valikus „Kursuse tulemused”, lisades tulemusprotsendi ja kommentaari.

Kodutöö kalendrikirjet kuvatakse õpetaja liideses avatud kursuse andmete lehel, kursuse kalendris. Õpilasele kuvatakse kodutööd kursuse sündmusena avatud kursuse kalendris ja lehel saki „Kodutööd” valikus.