Koolitustulemuste avalikustamine

Koolitustulemuste avalikustamine on kursuse kalendris planeeritud aeg, mil avalikustatakse kursuse tulemusi. Kalendrikirje kehtib kõikide kursuse testide ja ülesannete tulemuste avalikustamise kohta.

Koolitustulemuste kalendrikirje puudumisel ei kuvata õpilastele testi ega ülesande soorituse järel tulemusi. Samuti ei kuvata kursuse koondtulemusi. Koolitustulemuste avalikustamise periood võib olla hindamisvormide sooritusest hilisem ajavahemik. Sel juhul kuvatakse tulemusi alates määratud alguskuupäevast.

Koolitustulemuste avalikustamine lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Koolitustulemuste avalikustamine”. Määra sobiv ajavahemik. Salvesta andmed.

Eksami lisamisel kursusele lisatakse automaatselt programmi poolt kirjed „Koolitustulemuste hindamine” ja „Koolitustulemuste avalikustamine”. Vajadusel muuda lisatud kirjete tingimusi.

Koolitustulemuste avalikustamise kalendrikirjet kuvatakse õpetaja liideses avatud kursuse andmete lehel, kursuse kalendris. Koolitustulemuste avalikuistamise perioodi kuvatakse õpilastele kursuse kalendri sündmusena.