Koolitustulemuste hindamine

Koolitustulemuste hindamine on kursuse kalendris planeeritud aeg enne tulemuste avalikustamist, mil õpetaja saab hinnata sooritatud testide või ülesannete tulemusi, ning vajadusel korrigeerida automaatselt hinnatud testide tulemusi. Hindamisperiood on vajalik näiteks eksamitestide puhul, mis sisaldavad avatud küsimusi (KK) ning mille korral koolitaja hindab õpilaste sisestatud vastuseid, programmist sõltumatute testide või ülesannete hindamise ja hinnete kandmisel andmebaasi ja kodutöö ülesannete hindamisel. Koolitustulemuste hindamine kehtib kõikide kursuse õppe- ja hindamisvormide kohta.

Koolitustulemuste hindamine lisatakse kursusele kalendrikirjena. Vali õpetaja liidese valik „Kursused”. Leia kuvatud nimekirjast kursus. Kursuse avatud andmete lehel vali sakk „Kalender”. Valikus „Tüüp” rippmenüüst vali „Koolitustulemuste hindamine”. Määra hindamiseks sobiv ajavahemik. Salvesta andmed.

Eksami lisamisel kursusele lisatakse automaatselt programmi poolt kirjed „Koolitustulemuste hindamine” ja „Koolitustulemuste avalikustamine”. Vajadusel muuda lisatud kirjete tingimusi.

Koolitustulemuste hindamise kalendrikirjet kuvatakse õpetaja liideses, avatud kursuse andmete lehel, kursuse kalendris. Koolitustulemuste hindamise perioodi õpilastele kursuse kalendri sündmusena ei kuvata.