Kursuse kalendri uus vaade alates versioonist

Õpetaja liideses kursuse koostamisel või muutmisel on kasutusel uus kalendri vaade ja kursuse sündmuste lisamine.

Õpetaja liides->(vali kursus)->sakk „Kursuse ülesehitus“-> sakk „Kalender“. Kalendri päises kuvatakse värviribana kursuse ülevaadet: sündmused ja nende ajaline mõõde.

Alljärgnevalt kuvatakse kursuse sündmusi: võimalikke või juba registreeritud sündmusi.

 • Registreerimisperiood
 • Õppeperiood
 • Kontrolltöö
 • Eksam
 • Tulemuste avalikustamine
 • Arhiveerimise kuupäev

Registreerimisperiood

registreerimine-juhend

Klikkides valikul „Õpilane võib kursusele registreeruda“, avatakse järgmised valikud:

 • Registreerimise periood: (määra registreerimisperiood)
 • Kinnita automaatselt õpilaste registreerimine (valik muuta aktiivseks).
  Selle valiku alusel kinnitatakse kõik õpilased kursusele, juhul kui õpilasel on aktiivne konto andmebaasis, ta on edukalt läbinud andmete automaatse kontrolli ning  registreerimise piirmäär võimaldab kursuse registratsiooni kinnitada.
 • Automaatselt registreeritud õpilaste piirarv
  Määra õpilaste arv, kelle registreering kinnitatakse automaatselt
 • Väline URL

Kui koolitaja soovib saata e-kirja kursusele registreerimise kohta, tuleb kirja lisada kursuse väline URL. Õpilasele kuvatakse kursuse sissejuhatavat infot ning ta saab kursusele registreeruda logides sisse oma kasutajatunnustega või registreerudes kasutajaks.

 • Sihtgruppide valimine
  • Kõik õppegrupid
  • Vali õppegrupid (märgi nimekirjas sobivad grupid)

Sihtgrupi määramisel saab koolitaja valida, kellele on suunatud kursus – kas kuvada registreerimiseks avatud kursust kõigile (vaikimisi valik) või valitud sihtgruppidele.

Õppeperiood

oppeperiood-ja-seminar-juhend

Valikus „Õppeperiood“ määra kogu kursuse kestus algus ja lõppkuupäev. Soovi korral märgi aktiivseks valik, mille korral saadetakse teavitus kursuse õppeperioodi algusest.
Automaatne teavitus tuleb vormistada õpetaja liideses „Häälestused“ menüüpunktis saki „E-kirjade mallid“ all.

Õppeperioodi all on võimalik märkida ka seminare. Seminari lisamisel märgi valik „Õppeperiood sisaldab seminare klassiruumis” aktiivsks.

Seminari lisamisel märgi selle toimumise kuupäev (ja kellaaeg) ja kestus. Lisainfosse saab lisada täiendava info (nt asupaik vms).
Peale salvestamist on võimalik lisada järgmine seminar. Seminare võib kursusele mitu.

Kontrolltööd

Kontrolltöö lisamiseks kliki valikul „Midterm exams). Kontrolltöid võib kursusel olla mitu. Iga kontrolltöö vormistatakse eraldi. Peale salvestamist saab lisada uue kontrolltöö.

Kontrolltöö vormistamiseks lisa periood: algus ja lõppkuupäev.

Vali rippmenüüst „Testi tüüp“ sobiv vorm. Vastavalt valitud testi tüübile kuvatakse allpool testi rippmenüüs vastavaid aktiivseid teste. Näiteks valides testi tüübiks „Eksam“, kuvatakse aktiivseid eksamiteste. Edutizerivälise testi korral teste ei kuvata.

Positiivne tulemus (lävend) on vaikimisi 70%. Muuda vajadusel lävendit.

Testi kestus (min) märgi testi kestus, kui soovid kehtestada kogu testile uue ajalimiidi. Kui valik jääb täitmata, arvestatakse testi ajalimiidiks testi koostamisel määratud ajapiirangut.

Vajadusel märgi alljärgnevad valikud aktiivseks:
„Kommentaarid nähtavad“ – õpilasele kuvatakse vastuste kommentaare

„Luba materjalide kasutust testi sooritamise ajal“ –  eksami ajal saab õpilane avada uues aknas Edutizeri ja paralleelselt vaadata õppematerjale

„Luba kordussooritusi kui tulemus on negatiivne“ –  Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane uue võimaluse testi sooritada. Lihtsa ja tasemelise  testi korral esitatakse sama test uuesti, dünaamilise ja dünaamilise-tasemelise testi korral genereeritakse uus test.

kontrolltoo-juhendid

Eksam

Eksami lisamiseks kliki valik „Kursus lõpeb eksamiga” aktiivseks. Määra eksami toimumise periood. Lisa eksamitest. (Eksamile saab lisada vaid eksamiteste)

eksam-juhend

Lisa vajadusel testi kestus minutites. Juhul, kui väli jääb täitmata, rakendatakse testi koostamisel testile määratud ajapiirangut.
Välja „Positiivne tulemus“ saab muuta vaikimisi testile kehtestatud lävendit.

Vajadusel märgi alljärgnevad valikud aktiivseks:

 • „Kommentaarid nähtavad“ – õpilasele kuvatakse vastuste kommentaare
 • „Luba materjalide kasutust testi sooritamise ajal“ – eksami ajal saab õpilane avada uues aknas Edutizeri ja paralleelselt vaadata õppematerjale
 • „Luba kordussooritusi kui tulemus on negatiivne“ – Kui testi tulemus on negatiivne, saab õpilane uue võimaluse testi sooritada. Lihtsa ja tasemelise  testi korral esitatakse sama test uuesti, dünaamilise ja dünaamilise-tasemelise testi korral genereeritakse uus test.luba kordussooritusi negatiivse tulemuse korral

Tulemuste avalikustamine

Märgi tulemuste avalikustamise periood. Vaikimisi on lisatud kursuse koostamise kuupäev. Sel ajavahemikul kuvatakse õpilastele kursuse tulemusi.

Kursuse arhiveerimine

Märgi kuupäev, mil kursus arhiveeritakse. Kui kursusel on sündmusi, mis pole lõppenud märgitud arhiveerimise kuupäevaks, siis arhiveeritakse kursus peale viimast sündmuse kuupäeva.