Vastused küsimustele

Vastused küsimustele on kursuse sündmuse kalendrikirje, mis tähistab On-line konsultatsiooni toimumist kursuse raames.

Koolitaja vormistab kursusele konsultatsiooni ja määrab selle toimumisaja. Õpilased saavad määratud ajal esitada küsimusi, millele koolitaja vastab. Konsultatsiooni küsimused ja vastused  on nähtavad kõigile õpilastele õpilase liideses ikooni “Konsultatsioonid” all.

Alates Edutizeri versioonist 5.6.0. on kursuse konsultatsioonide osa uuendamisel, mistõttu ei saa seda kursuse raames kasutada.