Kursuse koostamine

Kursuse koostamine on jagatud erinevate sakkide (peateemade) all, mis omakorda jagunevad osadeks ehk väiksemateks sakkideks. Iga kursus on seotud koodiga, mistõttu enne uue kursuse koostamist tuleb luua uus kood või siduda kursus varem loodud koodiga. Samuti peavad olema vormistatud õpikud ja harjutused, mida soovitakse kursusega siduda. Osalejad peavad olema andmebaasi registreeritud ja vajadusel õppegruppidesse jagatud.

Kursuse jaguneb nelja teemaploki alla, millest kaks esimest on kursuse koostamiseks või haldamiseks:

 • Kursuse üldsätted
 • Seotud inimesed
 • Tulemused ja tagasiside
 • Sertifikaadid ja kinnitused

testkursus-kursuse-koostamine

Kursuse kalender

Kalendris määratakse kursuse sündmused, nende toimumisajad ja muud tingimused. Kalendrikirjete võimalused ja eripärad on kirjeldatud artiklis „Kursuse kalender”.

Kursuse kaledrikirjed on järgmised:

 • Registreerimisperiood
 • Õppeperiood
 • Vastused küsimustele (On-line konsultatsioon)
 • Seminar
 • Eksam
 • Kontrolltöö
 • Kodutöö
 • Koolitustulemuste hindamine
 • Tulemuste avalikustamine

Kalendris määratakse kursuse õppetöö vormid ja õppetöö vormidega seotud hindamise vormid (testid, ülesanded). Olenevalt õppetöö ja hindamise vormide hulgast, sõltub kas kursusel on üks või mitu sündmust. Igal lisatud kalendrikirjel on eripära, mida tuleb kursuse koostamisel arvestada, ning mis on kirjeldatud artiklis „Kalendrikirje toimingud”.

Kursuse kalendrikirjed määratakse õpetaja liidese valikus „Kursused”, teemaploki “Kursuse ülesehitus” ja saki „Kalender”all.

kalender-28-02

Alates Edutizeri versioonist 5.6.0. on kursuse kalender uuenenud. Loe täpsemalt artiklist”Kursuse kalendri uus vaade alates versioonist 5.6.0.”

Kursuse üldtulemused

Kursuse tulemusi ei vormistata kursuse koostamise käigus, vaid need täidetakse automaatselt vastavalt kursuse sündmuste jooksvatele tulemustele.

Kursuse avatud andmete lehel teemaplokis “Tulemused ja tagasiside” saki “Üldtulemused” valikus kuvatakse ülevaadet kuvamise hetkeseisul.

Kursuse üldtulemuste juures saab koolitaja hinnata õpilaste avatud küsimusi, kodutöid ja sisestada kontrolltöö välise testi või ülesande tulemusi. Samuti saab koolitaja muuta või tühistada õpilase tulemusi ja lisada kommentaare. Kursuse tulemusi kuvatakse valikus „Kursused” valitud kursuse andmete lehel saki „Kursuse tulemused” all kuni kursuse arhiveerimiseni. Arhiveeritud kursuse tulemusi saab jälgida valikus „Ajalugu ja raportid”.

uldtulemused

Kursuse tulemuste ülevaatena kuvatakse kõiki kursuse raames ülesseatud õppetöö ja hindamise vormide jooksvaid tulemusi, kursuse koondtulemust, hinnangut ja kommentaare. Avades testi või ülesande, kuvatakse valitud hindamise vormi tulemusi. Koolitajal on võimalik saada ülevaade õpilasele esitatud testist, küsimuste valikvastustest ja õpilase antud vastustest.

Kursuse kontrolltöö sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemusi kuvatakse märkega „Väline”. Õpilaste tulemuste kandmiseks õppekeskkonda tuleb koolitajal tulemuse väljale sisestada õpilase tulemusprotsent täisarvuna.

Kursuse kodutöö hindamata tulemusi kuvatakse märkega „Ootab hindamist”. Koolitaja avab kodutöö klikkides valikul „Näita detaile”. Kodutöö hindamisel sisestatakse tulemus punktidena saja palli skaalal ja soovi korral kommentaar. Hinnatud kodutöö tulemuse korral kuvatakse tulemusprotsenti ja töö esitamise kuupäeva.

Kui õpilasele esitatud eksami või kontrolltöö eksamitest sisaldab avatud küsimusi, hinnatakse testi avatud küsimusi testi tulemuste juures. Küsimuste hindamiseks tuleb klikkida õpilase testi tulemusprotsendil ja seejärel valikul „Näita detaile”. Õpilase küsimuste hindamise valikus „Avatud küsimused” kliki küsimuse pealkirjal, misjärel kuvatakse küsimust ja õpilase vastust. Lisa vastuse punktid ja soovi korral kommentaar. Kinnita andmed valikuga „Hinda vastust”. Peale testi avatud küsimuste hindamist, lisandub vastuste punktisumma testile, mistõttu muutub esialgne kursuse tulemus ja hinnang.

Koolitaja saab vajadusel hinnatud avatud küsimuse või kodutöö tulemusi muuta. Programmi poolt automaatselt hinnatud tulemusi ei saa muuta.Vajadusel saab koolitaja muuta õpilase esialgset kursuse hinnangut.

Koolitaja saab vajadusel testi sooritamise katkestada või tulemused tühistada.

Koolitaja saab lisada kommentaari tulemuste muutmise kohta. Kommentaari lisamisel saab koolitaja määrata, kas kommentaari kuvatakse õpilasele või mitte. Kommentaar võib olla hinnang õpilasele kursuse õppetöö tulemuste kohta, mida kuvatakse õpilasele personaalse tagasisidena.

Tagasiside

Kursuse tagasiside annab koolitajale võimaluse hinnata ja analüüsida koolituse läbiviimist õpilase vaatevinklist. Koolitaja saab koostada kursuse kohta küsimustiku kolme tüüpi küsimustest, millele õpilane vastab kursuse kestel üks kord. Eelnevalt vastatud küsimusi ei saa õpilane parandada ega täiendada. Õpilase vastused laekuvad koolitajale anonüümselt ning neist moodustub statistiline kokkuvõte.

Tagasiside küsimustiku koostamine toimub kursuse avatud andmete lehel saki „Tagasiside”all. Vali op:lisa – Uus küsimus.Välja „Tüüp” rippmenüüst vali küsimuse mudel.

Viie valikvastusega küsimuse küsimuse vastuste hulgast määrab õpilane sobivaima. Valikvastusteks on „Jah”, „Pigem jah”, „Rahuldav”, „Pigem mitte”,”Ei”. Kolme valikvastusega küsimuse valikvastused on: „Jah”, „Rahuldav”, „Ei”. Avatud küsimusel puuduvad vastusevalikud.

Väljale „Küsimuse tekst” lisatakse küsimus. Salvesta andmed. Küsimuste hulk tagasiside küsimustikus ei ole piiratud.

Tagasiside küsimustikku kuvatakse kursuse avatud andmete lehel teemaploki “Tulemused ja tagasiside” ja saki „Tagasiside” all.

tagasiside

 

Kursuse kood

Kursuse kood on kursuse tähis. Iga kursus ja sertifikaat on seotud kindla koodiga, mille järgi neid eristatakse üksteisest. Kursuse pealkiri kui ka sisu võib aja jooksul muutuda, kuid kood ühendab erinevaid sarnasele sihtgrupile sarnase sisu ja eesmärgiga loodud kursusi. Näiteks uute töötajate ettevõttesse integreerimise kursus, mille pealkiri või sisu võib vastavalt ettevõtte arengule aja jooksul muutuda, kuid sissejuhatava kursuse eesmärk ja sihtotstarve jääb samaks. Kursuse kood võib sisaldada tähe- kui ka numbrikombinatsiooni.

Kursuse koodi saab kasutada korduvalt erinevate kursuste ja sertifikaatide juures. Uue kursuse koostamisel saab kasutada varem loodud ja kasutuses olevat koodi, sobiva puudumisel saab luua uue kursuse koodi.

Kursuse kood luuakse enne kursuse registreerimist. Igal koodil on tähis, pealkiri, ainepunktid, tüüp ja kirjeldus.

Koodi loomiseks vali õpetaja liideses “Häälestused”, vali sakk “Koodid”. Vali op: lisa – Lisa uus kood.

testkursus-koodi-loomine

Väljale „Kood” märgi koodi tähis tähe- ja/või numbrikombinatsioonina,  väljale „Pealkiri” koodi nimetus. „Ainepunktid” väljale lisa kuruse mahtu näitav ainepunktide arv. (Valik võib soovi korral jääda täitmata). “Tüüp” rippmenüüs vali koodi tüüp: kursuse, sertifikaadi või sertifikaadi või kursus. Lisa vajadusel kirjeldus. Salvesta andmed.

Passiivsete koodide vaatamiseks muuda koodide tabeli päises kuvatava rippmenüü valikut “Aktiivsed koodid” valikuks “Passiivsed koodid”.

Uue kursuse lisamine

Uue kursuse lisamine toimub õpetaja liideses valikus „Kursused”. Vali op: lisa – Lisa uus kursus.
testkursus-uus-kursus

Uut kursust saab luua ka kursuse mallist. Selleks vali rippmenüüst “Lisa uus kursus mallist”, misjärel kuvatakse kursuste malle.
Järgmise etapina tuleb määrata kursuse koostisosad ja kalendrikirjed.

Kursuse kalender (sündmused)

Kursuse kalender on sakk teemaploki “Kursuse ülesehitus” all, kus määratakse kursuse sündmused ja nende toimumise ajakava. Peale kalendrikande viimase kuupäeva möödumist kursus arhiveeritakse.

 • Registreerimisperiood

Registreerimisperiood määratakse juhul, kui õpilastele antakse võimalus iseseisvalt kursusele registreeruda. Registreerimiseks määratakse kursuse raames ajavahemik. Kursusele saavad registreeruda õpilased, kes ei ole kursusel osalejate nimekirjas.

registreerimine

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Registreerimisperiood”. Määra algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.
Kui soovid kursust kuvada kindlale sihtgrupile, märgi valik “Vali õppegrupid” ja vali grupp või grupid, kellele registreerimiseks avatud kursust kuvatakse. Kui jätad valiku tegemata, kuvatakse registreerimiseks avatud kursust kõigile õpilastele.

registreerimine-2-grupid

 • Õppeperiood

Õppeperiood määratakse juhul, kui kursus eeldab õppematerjalide läbitöötamiseks, kontrolltestideks või ülesanneteks ettevalmistavat aega. Õppeperiood võib hõlmata ka kogu koolituse perioodi.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Õppeperiood”. Määra algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

oppeperiood

 • Vastused küsimustele

Vastused küsimustele määratakse juhul, kui kursuse raames toimub On-line konsultatsioon. Vastused küsimustele ajaperiood määratleb konsultatsiooni toimumisaega kursuse raames.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Vastused küsimustele”. Määra algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

vastused

Lisaks kalendrikirjele, tuleb konsultatsioonile lisada pealkiri ning see siduda kindla kursusega.
Konsultatsioon luuakse peamenüüpunktis  “Konsultatsioonid”.

konsult-1

Lisa konsultatsiooni pealkiri. Salvesta.

konsult-2

Konsultatsiooni sidumiseks kursusega kliki loodud konsultatsiooni nimetusel ja vali op. Lisa rippmenüüst “Lisa seos kursusega”

konsult-3

Kliki pakutud nimekirjas kursusel, millega soovid konsultatsiooni siduda.

 • Seminar

Seminar on üks õppetöö vorm. Kalendrikirjena määratakse seminari toimumisaeg kursuse raames. Kuna seminaril puudub hindamise vorm (test, ülesanne), siis on otstarbekas seda kombineerida eksami, kontrolltöö või kodutööga. Kursusel võib olla mitu seminari.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Seminar”. Määra algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

seminar

 • Eksam

Eksam on õppetöö vorm, millele tingimused määratakse kursuse raames. Kursusel võib olla vaid üks eksam. Lisaks eksamile võib kursusel olla üks või mitu teist õppetöö vormi. Eksamiga seotakse aktiivne eksamitest.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Eksam”. Määra eksami algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Välja “Test” rippmenüüst vali eksamitest.

eksam

Väljal “Testi kestus (min)” määra soovi korral testi kestuse ajaperiood.Väljal “Positiivne tulemus (%)” muuda soovi korral eksami lävendit. Soovi korral aktiveeri valik “Kommentaarid nähtavad”. Salvesta andmed.

 • Kontrolltöö

Kontrolltöö on õppetöö vorm, mille tingimused määratakse kuruse raames. Ühel kursusel võib olla üks või mitu kontrolltööd. Lisaks kontrolltööle võib kursusel olla üks või mitu teist õppetöö vormi. Kontrolltööga seotakse eksami-, harjutus- või edutizeriväline test.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Kontrolltöö”. Määra kontrolltöö toimumise algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”.

kontrolltoo

Kui soovid kontrolltööle lisada eksamitesti, vali välja “Test” rippmenüüst eksamitest. Kui soovid kontrolltööle lisada harjutustesti, vali välja “Test” rippmenüüst “Harjutus”. Välja “Harjutus” rippmenüüst vali kontrolltööle sobiv harjutustest.

Kui soovid kontrolltööle lisada sõltumatu testi või praktilise ülesande, vali välja “Test” rippmenüüst “Edutizeriväline test”. Programmivälise testi lisamisel, peale andmete salvestamist on võimalik vormistatud kontrolltööle lisada täiendavaid linke ja faile.

kontrolltoo-valine

Väljal “Testi kestus (min)” määra soovi korral testi kestuse ajaperiood.Väljal “Positiivne tulemus (%)”muuda soovi korral eksami lävendit. Soovi korral aktiveeri valik “Kommentaarid nähtavad”. Salvesta andmed.

 • Kodutöö

Kodutöö on õppetöö vorm, mille tingimused määratakse kursuse raames. Kodutöö hindamise vorm on ülesanne. Kursusel võib olla üks või mitu kodutööd. Lisaks kodutööle võib kursusel olla üks või mitu teist õppetöö vormi.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Kodutöö”. Väljale “Pealkiri” sisesta kodutöö pealkiri. Väljale “Vorm” märgi kodutöö liik. Väljal “Positiivne tulemus (%)” võib soovi korral muuta kodutöö lävendit. (Vaikimisi on lävend 70%). Väljal “Tähtaeg” määra kodutöö esitamise kuupäev. “Mitu päeva näita kalendris” väljale märgi arv, mitu päeva enne töö esitamise tähtaega kuvatakse õpilasele meeldetuletust. Väli “Tööde avalikustamise kuupäev” märgitakse kuupäev, mil kõikide kursusel osalejate tööd avalikustatakse. Juhul, kui väli jääb tühjaks, õpilaste kodutöid ei avalikustata. “Juhendi” väljale lisatakse kodutöö nõuded ja tingimused. Peale andmete salvestamist on võimalik vormistatud kodutööle lisada täiendavaid linke ja faile.

 

 • (Rühmatöö) – Arendamisel
 • Koolitustulemuste hindamine

Kursuse raames määratakse koolitustulemuste hindamiseks periood, mil koolitajad hindavad või sisestavad tulemusi.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Koolitustulemuste hindamine”. Määra hindamise perioodi algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

tulemuste-hindamine

 • Tulemuste avalikustamine

Kursuse tulemuste avalikustamise perioodi määramine. Alates määratud kuupäevast kuvatakse õpilastele tulemusi.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Koolitustulemuste avalikustamine”. Määra tulemuste avalikustamise perioodi algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

tulemuste-avaldamine

Eksami lisamisel lisatakse kursusele automaatselt ka koolitustulemuste hindamine ja avalikustamine. Vajadusel muuda kirjeid või neis pakutavaid kuupäevi.

Kursuse eelarve

Kursuse avatud andmete lehel teemaploki “Kursuse ülesehitus, saki “Eelarve” all koostatakse kursuse kulude kokkuvõte. Eelarve saab koostada õpetaja liideses aktiivse või arhiveeritud kursuse tulemuste juures.
Koostatud eelarve andmetest kuvatakse kursuse kulude kokkuvõtet – kulud kokku ja kulud osaleja kohta. Kursuse arve detailsemad andmed kajastuvad valikus „Kursuse kulud”: kuupäev, kulu sisu, tarnija, arve number ja summa.

eelarve

Uue kirje saab lisada valikus „Lisa uus kulu kirje”. Täida järgmised väljad:

 • kuupäev
 • kulu sisu
 • tarnija
 • arve nr
 • summa

Iga arve andmed kajastuvad eraldi kandereana. Kulukirje (arve) tühistatakse negatiivse arve lisamisega.

 

Sertifikaadid

Sertifikaate väljastatakse kursuse lõppedes vastavalt tulemustele. Sertifikaat võib olla tähtajatu kui ka määratud kehtivusajaga. Koolitaja võib väljastada sertifikaate valitud või kõigile kursusel osalejatele. Sertifikaate väljastatakse õpetaja liideses aktiivsete kursuste (Kursused) või arhiveeritud kursuste tulemuste (Ajalugu ja raportid) valikus.

Sertifikaadi väljastamiseks aktiivse kursuse juures, vali õpetaja liidese peamenüüs „Kursused”. Vali kursus. Kursuse andmete juures teemaplokk “Sertifikaadid ja kinnitused”,vali sakk „Väljastatud sertifikaadid”, vali op: lisa – „Väljasta sertifikaadid”.
Avanenud valikus „Sertifikaadi andmed” registreeritakse sertifikaat ja määratakse sertifikaadi saajad.

Sertifikaadi andmed:

 • Kood
 • Sertifikaadi pealkiri
 • Väljastaja
 • Väljastamise kuupäev
 • Kehtivuse lõpp
 • Kommentaar
 • Sertifikaadi saajad (kursusel osalejate nimekiri)

Vaikimisi täidetakse väljad kursuse andmetega (kood, pealkiri, väljastaja vms). Väljade andmeid saab soovi korral muuta või täiendada. Kui registreeritav sertifikaat on tähtajatu, tuleb jätta väli „Kehtivuse lõpp” täitmata. Sertifikaadile lisatud kommentaari kuvatakse vaid õpilase liideses.

sertifikaadi-valjastamine

Määra sertifikaadi saajad.

sertifikaadi-saajad

Op: salvesta – väljasta sertifikaat kinnitab sertifikaadi registreerimise.

Sertifikaati saab väljastada ka arhiveeritud kursuse tulemuste juures. Selleks vali õpetaja liidese peamenüüs valik „Ajalugu ja raportid”. Registreeritud sertifikaadi ülevaateks kliki nimekirjas oleva sertifikaadi omaniku nimel, misjärel kuvatakse sertifikaadi detailseid andmeid. Sertifikaadile lisatud faili avamiseks kliki valikul „Download file”.

 

Üldsätted

Üldsätete osas määratakse kursuse üldandmed: kursuse kood, pealkiri, arhiveerimise aeg, sissejuhatus koolitusse ja vajadusel lisatakse täiendavad dokumendid.

Kursuse kood ühendab samasisulised ja mahult sarnased kursused, mis kannavad erinevaid nimetusi. Kood on unikaalne kombinatsioon tähemärkidest, arvudest või nende kombinatsioonist, mille koostab koolitaja.

Kursuse pealkiri annab ülevaate kursuse sisust. Arhiveerimise aeg on kokkuleppeline periood, mis näitab kui kaua säilitatakse ahriveeritud tulemusi andmebaasis. Arhiveerimisaeg määratakse administraatori liideses. Koolituse sissejuhatusse lisatakse kursuse üldinfo, korraldus, eesmärgid ja nõuded.

Üldsätete vormistamine toimub õpetaja liideses “Kursused”menüüvalikus, saki “Kursuse ülesehitus”all.

uldsatted-28-02

Väljale „Kood” vali rippmenüüst kursuse kood. „Pealkiri” väljale sisesta kursuse nimetus. Väli „Arhiveerimisaeg” on vaikimisi määratud. „Sissejuhatus koolitusse” väljale lisa kursuse üldinfo. Valikus „Lisadokumendid” saab kursusele lisada dokumente.

 

Õppematerjal

Kursusele saab lisada õpikuid, mis on eelnevalt õppekeskkonnas koostatud (vt “Õpiku koostamine”) kui ka õpikuid, mis asuvad väljaspool Edutizerit.

Õpiku lisamiseks kliki menüüpunktis “Kursused”, leia kursus. Vali sakk “Kursuse ülesehitus” ja selle all “Õppematerjalid”.Uue õpiku lisamiseks vali op: lisa – Lisa õpik.

kursuse-opik

Vali kuvatud õpikute nimekirjast sobiv ja kliki õpiku pealkirjal. Märgitud õpik lisatakse kursuse õppematerjalide nimekirja.

Kursuse õppematerjaliks saab lisada ka väljaspool Edutizerit paiknevaid faile või linke. Faili lisamiseks kliki valikul “Lisa fail”, mis asetseb samal leheküljel pealkirja “Seotud failid ja lingid” all. Märgi väljale “Pealkiri” faili nimetus. Valikul “Fail” klikkides leia fail ja lae see üles.

Lingi lisamiseks kliki valikul “Lisa link”. Lisa väljale “Pealkiri” õppematerjalina kuvatava lingi nimetus. Väljale “Link” lisa lingi aadress (URL). Salvesta.

Õppematerjaliks vormistatud linke ja faile kuvatakse pealkirja “Seotud failid ja lingid” all.
Kursusele lisatavate õppematerjalide hulka ei ole piiratud.

Õpilasele kuvatakse kursuse õppematerjale kursuse lehel, saki “Õppematerjalid” all.Klikkides lingil, avaneb õpik.