Hinde arvutus

Mitmeosalise kursuse korral saab määrata igale hindamise vormile (eksamitest, kontrolltöö ülesanne või test, kodutöö ülesanne)  kaalu kursuse koondhindes. Samuti saab määrata eelduse (kohustuse) eksamile pääsemiseks. Juhul, kui õpilane jätab kontrolltöö tegemata, ei kuvata talle eksamitesti. Selle valiku all saab vajadusel muuta kursuse lävendit.

Näiteks kui mitmeosalise kursuse hindamise vormideks on kontrolltöö harjutustest ja eksami eksamitest, mille kaaludeks on määratud kontrolltöö testi korral 25% ja eksamitesti korral 75%, kujuneb kursuse koondhinne vastavate kaalude summana.

Kursuse hinde arvutust saab määrata õpetaja liidese kursuse avatud andmete lehel valikus „Hinde arvutus”. Määra igale hindamise vormile hindekaal. Salvesta andmed.

hinde-arvutus