Kursuse kalender (sündmused)

Kursuse kalender on sakk teemaploki “Kursuse ülesehitus” all, kus määratakse kursuse sündmused ja nende toimumise ajakava. Peale kalendrikande viimase kuupäeva möödumist kursus arhiveeritakse.

  • Registreerimisperiood

Registreerimisperiood määratakse juhul, kui õpilastele antakse võimalus iseseisvalt kursusele registreeruda. Registreerimiseks määratakse kursuse raames ajavahemik. Kursusele saavad registreeruda õpilased, kes ei ole kursusel osalejate nimekirjas.

registreerimine

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Registreerimisperiood”. Määra algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.
Kui soovid kursust kuvada kindlale sihtgrupile, märgi valik “Vali õppegrupid” ja vali grupp või grupid, kellele registreerimiseks avatud kursust kuvatakse. Kui jätad valiku tegemata, kuvatakse registreerimiseks avatud kursust kõigile õpilastele.

registreerimine-2-grupid

  • Õppeperiood

Õppeperiood määratakse juhul, kui kursus eeldab õppematerjalide läbitöötamiseks, kontrolltestideks või ülesanneteks ettevalmistavat aega. Õppeperiood võib hõlmata ka kogu koolituse perioodi.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Õppeperiood”. Määra algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

oppeperiood

  • Vastused küsimustele

Vastused küsimustele määratakse juhul, kui kursuse raames toimub On-line konsultatsioon. Vastused küsimustele ajaperiood määratleb konsultatsiooni toimumisaega kursuse raames.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Vastused küsimustele”. Määra algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

vastused

Lisaks kalendrikirjele, tuleb konsultatsioonile lisada pealkiri ning see siduda kindla kursusega.
Konsultatsioon luuakse peamenüüpunktis  “Konsultatsioonid”.

konsult-1

Lisa konsultatsiooni pealkiri. Salvesta.

konsult-2

Konsultatsiooni sidumiseks kursusega kliki loodud konsultatsiooni nimetusel ja vali op. Lisa rippmenüüst “Lisa seos kursusega”

konsult-3

Kliki pakutud nimekirjas kursusel, millega soovid konsultatsiooni siduda.

  • Seminar

Seminar on üks õppetöö vorm. Kalendrikirjena määratakse seminari toimumisaeg kursuse raames. Kuna seminaril puudub hindamise vorm (test, ülesanne), siis on otstarbekas seda kombineerida eksami, kontrolltöö või kodutööga. Kursusel võib olla mitu seminari.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Seminar”. Määra algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

seminar

  • Eksam

Eksam on õppetöö vorm, millele tingimused määratakse kursuse raames. Kursusel võib olla vaid üks eksam. Lisaks eksamile võib kursusel olla üks või mitu teist õppetöö vormi. Eksamiga seotakse aktiivne eksamitest.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Eksam”. Määra eksami algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Välja “Test” rippmenüüst vali eksamitest.

eksam

Väljal “Testi kestus (min)” määra soovi korral testi kestuse ajaperiood.Väljal “Positiivne tulemus (%)” muuda soovi korral eksami lävendit. Soovi korral aktiveeri valik “Kommentaarid nähtavad”. Salvesta andmed.

  • Kontrolltöö

Kontrolltöö on õppetöö vorm, mille tingimused määratakse kuruse raames. Ühel kursusel võib olla üks või mitu kontrolltööd. Lisaks kontrolltööle võib kursusel olla üks või mitu teist õppetöö vormi. Kontrolltööga seotakse eksami-, harjutus- või edutizeriväline test.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Kontrolltöö”. Määra kontrolltöö toimumise algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”.

kontrolltoo

Kui soovid kontrolltööle lisada eksamitesti, vali välja “Test” rippmenüüst eksamitest. Kui soovid kontrolltööle lisada harjutustesti, vali välja “Test” rippmenüüst “Harjutus”. Välja “Harjutus” rippmenüüst vali kontrolltööle sobiv harjutustest.

Kui soovid kontrolltööle lisada sõltumatu testi või praktilise ülesande, vali välja “Test” rippmenüüst “Edutizeriväline test”. Programmivälise testi lisamisel, peale andmete salvestamist on võimalik vormistatud kontrolltööle lisada täiendavaid linke ja faile.

kontrolltoo-valine

Väljal “Testi kestus (min)” määra soovi korral testi kestuse ajaperiood.Väljal “Positiivne tulemus (%)”muuda soovi korral eksami lävendit. Soovi korral aktiveeri valik “Kommentaarid nähtavad”. Salvesta andmed.

  • Kodutöö

Kodutöö on õppetöö vorm, mille tingimused määratakse kursuse raames. Kodutöö hindamise vorm on ülesanne. Kursusel võib olla üks või mitu kodutööd. Lisaks kodutööle võib kursusel olla üks või mitu teist õppetöö vormi.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Kodutöö”. Väljale “Pealkiri” sisesta kodutöö pealkiri. Väljale “Vorm” märgi kodutöö liik. Väljal “Positiivne tulemus (%)” võib soovi korral muuta kodutöö lävendit. (Vaikimisi on lävend 70%). Väljal “Tähtaeg” määra kodutöö esitamise kuupäev. “Mitu päeva näita kalendris” väljale märgi arv, mitu päeva enne töö esitamise tähtaega kuvatakse õpilasele meeldetuletust. Väli “Tööde avalikustamise kuupäev” märgitakse kuupäev, mil kõikide kursusel osalejate tööd avalikustatakse. Juhul, kui väli jääb tühjaks, õpilaste kodutöid ei avalikustata. “Juhendi” väljale lisatakse kodutöö nõuded ja tingimused. Peale andmete salvestamist on võimalik vormistatud kodutööle lisada täiendavaid linke ja faile.

 

  • (Rühmatöö) – Arendamisel
  • Koolitustulemuste hindamine

Kursuse raames määratakse koolitustulemuste hindamiseks periood, mil koolitajad hindavad või sisestavad tulemusi.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Koolitustulemuste hindamine”. Määra hindamise perioodi algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

tulemuste-hindamine

  • Tulemuste avalikustamine

Kursuse tulemuste avalikustamise perioodi määramine. Alates määratud kuupäevast kuvatakse õpilastele tulemusi.

Kursuse andmete lehel saki “Kalender” all, välja “Tüüp” rippmenüüst vali kirje “Koolitustulemuste avalikustamine”. Määra tulemuste avalikustamise perioodi algus ja lõppkuupäev. Soovi korral lisa teave väljale “Info”. Salvesta andmed.

tulemuste-avaldamine

Eksami lisamisel lisatakse kursusele automaatselt ka koolitustulemuste hindamine ja avalikustamine. Vajadusel muuda kirjeid või neis pakutavaid kuupäevi.