Kursuse kood

Kursuse kood on kursuse tähis. Iga kursus (ja sertifikaat) on seotud kindla koodiga, mille järgi neid eristatakse üksteisest. Kursuse pealkiri kui ka sisu võib aja jooksul muutuda, kuid kood ühendab erinevaid sarnasele sihtgrupile sarnase sisu ja eesmärgiga loodud kursusi. Näiteks uute töötajate ettevõttesse integreerimise kursus, mille pealkiri või sisu võib vastavalt ettevõtte arengule aja jooksul muutuda, kuid sissejuhatava kursuse eesmärk ja sihtotstarve jääb samaks. Kursuse kood võib sisaldada tähe- kui ka numbrikombinatsiooni.

Kursuse koodi saab kasutada korduvalt erinevate kursuste (ja sertifikaatide) juures. Uue kursuse koostamisel saab kasutada varem loodud ja kasutuses olevat koodi, sobiva puudumisel saab luua uue kursuse koodi.

Kursuse kood luuakse enne kursuse registreerimist. Igal koodil on tähis, pealkiri, ainepunktid, tüüp ja kirjeldus.

Koodi loomiseks vali õpetaja liideses “Häälestused”, vali sakk “Koodid”. Vali op: lisa – Lisa uus kood.

koodid

Väljale „Kood” märgi koodi tähis tähe- ja/või numbrikombinatsioonina. Väljale „Pealkiri” märgi koodi nimetus. „Ainepunktid” väljale lisa kuruse mahtu näitav ainepunktide arv. (Valik võib soovi korral jääda täitmata). Tüüp rippmenüüs vali koodi tüüp: kursuse, sertifikaadi või kursus ja sertifikaat. Lisa vajadusel kirjeldus. Salvesta andmed.

Õpetaja liidesese valikus „Koodid” kuvatakse loodud  aktiivseid ja passiivseid koode.