Kursuse kood

Kursuse kood on kursuse tähis. Iga kursus ja sertifikaat on seotud kindla koodiga, mille järgi neid eristatakse üksteisest. Kursuse pealkiri kui ka sisu võib aja jooksul muutuda, kuid kood ühendab erinevaid sarnasele sihtgrupile sarnase sisu ja eesmärgiga loodud kursusi. Näiteks uute töötajate ettevõttesse integreerimise kursus, mille pealkiri või sisu võib vastavalt ettevõtte arengule aja jooksul muutuda, kuid sissejuhatava kursuse eesmärk ja sihtotstarve jääb samaks. Kursuse kood võib sisaldada tähe- kui ka numbrikombinatsiooni.

Kursuse koodi saab kasutada korduvalt erinevate kursuste ja sertifikaatide juures. Uue kursuse koostamisel saab kasutada varem loodud ja kasutuses olevat koodi, sobiva puudumisel saab luua uue kursuse koodi.

Kursuse kood luuakse enne kursuse registreerimist. Igal koodil on tähis, pealkiri, ainepunktid, tüüp ja kirjeldus.

Koodi loomiseks vali õpetaja liideses “Häälestused”, vali sakk “Koodid”. Vali op: lisa – Lisa uus kood.

testkursus-koodi-loomine

Väljale „Kood” märgi koodi tähis tähe- ja/või numbrikombinatsioonina,  väljale „Pealkiri” koodi nimetus. „Ainepunktid” väljale lisa kuruse mahtu näitav ainepunktide arv. (Valik võib soovi korral jääda täitmata). “Tüüp” rippmenüüs vali koodi tüüp: kursuse, sertifikaadi või sertifikaadi või kursus. Lisa vajadusel kirjeldus. Salvesta andmed.

Passiivsete koodide vaatamiseks muuda koodide tabeli päises kuvatava rippmenüü valikut “Aktiivsed koodid” valikuks “Passiivsed koodid”.