Kursuse kalender

Kalendris määratakse kursuse sündmused, nende toimumisajad ja muud tingimused. Kalendrikirjete võimalused ja eripärad on kirjeldatud artiklis „Kursuse kalender”.

Kursuse kaledrikirjed on järgmised:

  • Registreerimisperiood
  • Õppeperiood
  • Vastused küsimustele (On-line konsultatsioon)
  • Seminar
  • Eksam
  • Kontrolltöö
  • Kodutöö
  • Koolitustulemuste hindamine
  • Tulemuste avalikustamine

Kalendris määratakse kursuse õppetöö vormid ja õppetöö vormidega seotud hindamise vormid (testid, ülesanded). Olenevalt õppetöö ja hindamise vormide hulgast, sõltub kas kursusel on üks või mitu sündmust. Igal lisatud kalendrikirjel on eripära, mida tuleb kursuse koostamisel arvestada, ning mis on kirjeldatud artiklis „Kalendrikirje toimingud”.

Kursuse kalendrikirjed määratakse õpetaja liidese valikus „Kursused”, teemaploki “Kursuse ülesehitus” ja saki „Kalender”all.

kalender-28-02

Alates Edutizeri versioonist 5.6.0. on kursuse kalender uuenenud. Loe täpsemalt artiklist”Kursuse kalendri uus vaade alates versioonist 5.6.0.”