Kursuse üldtulemused

Kursuse tulemusi ei vormistata kursuse koostamise käigus, vaid need täidetakse automaatselt vastavalt kursuse sündmuste jooksvatele tulemustele.

Kursuse avatud andmete lehel teemaplokis “Tulemused ja tagasiside” saki “Üldtulemused” valikus kuvatakse ülevaadet kuvamise hetkeseisul.

Kursuse üldtulemuste juures saab koolitaja hinnata õpilaste avatud küsimusi, kodutöid ja sisestada kontrolltöö välise testi või ülesande tulemusi. Samuti saab koolitaja muuta või tühistada õpilase tulemusi ja lisada kommentaare. Kursuse tulemusi kuvatakse valikus „Kursused” valitud kursuse andmete lehel saki „Kursuse tulemused” all kuni kursuse arhiveerimiseni. Arhiveeritud kursuse tulemusi saab jälgida valikus „Ajalugu ja raportid”.

uldtulemused

Kursuse tulemuste ülevaatena kuvatakse kõiki kursuse raames ülesseatud õppetöö ja hindamise vormide jooksvaid tulemusi, kursuse koondtulemust, hinnangut ja kommentaare. Avades testi või ülesande, kuvatakse valitud hindamise vormi tulemusi. Koolitajal on võimalik saada ülevaade õpilasele esitatud testist, küsimuste valikvastustest ja õpilase antud vastustest.

Kursuse kontrolltöö sõltumatu testi või praktilise ülesande tulemusi kuvatakse märkega „Väline”. Õpilaste tulemuste kandmiseks õppekeskkonda tuleb koolitajal tulemuse väljale sisestada õpilase tulemusprotsent täisarvuna.

Kursuse kodutöö hindamata tulemusi kuvatakse märkega „Ootab hindamist”. Koolitaja avab kodutöö klikkides valikul „Näita detaile”. Kodutöö hindamisel sisestatakse tulemus punktidena saja palli skaalal ja soovi korral kommentaar. Hinnatud kodutöö tulemuse korral kuvatakse tulemusprotsenti ja töö esitamise kuupäeva.

Kui õpilasele esitatud eksami või kontrolltöö eksamitest sisaldab avatud küsimusi, hinnatakse testi avatud küsimusi testi tulemuste juures. Küsimuste hindamiseks tuleb klikkida õpilase testi tulemusprotsendil ja seejärel valikul „Näita detaile”. Õpilase küsimuste hindamise valikus „Avatud küsimused” kliki küsimuse pealkirjal, misjärel kuvatakse küsimust ja õpilase vastust. Lisa vastuse punktid ja soovi korral kommentaar. Kinnita andmed valikuga „Hinda vastust”. Peale testi avatud küsimuste hindamist, lisandub vastuste punktisumma testile, mistõttu muutub esialgne kursuse tulemus ja hinnang.

Koolitaja saab vajadusel hinnatud avatud küsimuse või kodutöö tulemusi muuta. Programmi poolt automaatselt hinnatud tulemusi ei saa muuta.Vajadusel saab koolitaja muuta õpilase esialgset kursuse hinnangut.

Koolitaja saab vajadusel testi sooritamise katkestada või tulemused tühistada.

Koolitaja saab lisada kommentaari tulemuste muutmise kohta. Kommentaari lisamisel saab koolitaja määrata, kas kommentaari kuvatakse õpilasele või mitte. Kommentaar võib olla hinnang õpilasele kursuse õppetöö tulemuste kohta, mida kuvatakse õpilasele personaalse tagasisidena.