Tagasiside

Kursuse tagasiside annab koolitajale võimaluse hinnata ja analüüsida koolituse läbiviimist õpilase vaatevinklist. Koolitaja saab koostada kursuse kohta küsimustiku kolme tüüpi küsimustest, millele õpilane vastab kursuse kestel üks kord. Eelnevalt vastatud küsimusi ei saa õpilane parandada ega täiendada. Õpilase vastused laekuvad koolitajale anonüümselt ning neist moodustub statistiline kokkuvõte.

Tagasiside küsimustiku koostamine toimub kursuse avatud andmete lehel saki „Tagasiside”all. Vali op:lisa – Uus küsimus.Välja „Tüüp” rippmenüüst vali küsimuse mudel.

Viie valikvastusega küsimuse küsimuse vastuste hulgast määrab õpilane sobivaima. Valikvastusteks on „Jah”, „Pigem jah”, „Rahuldav”, „Pigem mitte”,”Ei”. Kolme valikvastusega küsimuse valikvastused on: „Jah”, „Rahuldav”, „Ei”. Avatud küsimusel puuduvad vastusevalikud.

Väljale „Küsimuse tekst” lisatakse küsimus. Salvesta andmed. Küsimuste hulk tagasiside küsimustikus ei ole piiratud.

Tagasiside küsimustikku kuvatakse kursuse avatud andmete lehel teemaploki “Tulemused ja tagasiside” ja saki „Tagasiside” all.

tagasiside