Üldsätted

Üldsätete osas määratakse kursuse üldandmed: kursuse kood, pealkiri, arhiveerimise aeg, sissejuhatus koolitusse ja vajadusel lisatakse täiendavad dokumendid.

Kursuse kood ühendab samasisulised ja mahult sarnased kursused, mis kannavad erinevaid nimetusi. Kood on unikaalne kombinatsioon tähemärkidest, arvudest või nende kombinatsioonist, mille koostab koolitaja.

Kursuse pealkiri annab ülevaate kursuse sisust. Arhiveerimise aeg on kokkuleppeline periood, mis näitab kui kaua säilitatakse ahriveeritud tulemusi andmebaasis. Arhiveerimisaeg määratakse administraatori liideses. Koolituse sissejuhatusse lisatakse kursuse üldinfo, korraldus, eesmärgid ja nõuded.

Üldsätete vormistamine toimub õpetaja liideses “Kursused”menüüvalikus, saki “Kursuse ülesehitus”all.

uldsatted-28-02

Väljale „Kood” vali rippmenüüst kursuse kood. „Pealkiri” väljale sisesta kursuse nimetus. Väli „Arhiveerimisaeg” on vaikimisi määratud. „Sissejuhatus koolitusse” väljale lisa kursuse üldinfo. Valikus „Lisadokumendid” saab kursusele lisada dokumente.