Vaatleja

Kursusele saab vaatlejaid lisada teemaploki “Seotud inimesed” ja saki “Vaatlejad” all. Kursuse jälgimise õigus antakse vaatlejale kursuse kaupa, st registreeritakse iga kursuse korral vastavalt vajadusele. Vaatleja õiguse saab määrata isikule, kes on andmebaasis õpilasena  registreeritud (vt “Vaatlejad”).

vaatleja

Vaatleja lisamiseks sisesta väljale „Otsing (ees-ja perekonnanimi, kasutajatunnus, osakond, isikukood, töötaja number)” vaatleja otsinguandmed. Kinnita „Enter” klahviga. Programm kuvab leitud otsingutulemused. Märgi sobiv(ad) vaatleja(d). Kinnita valik op: lisa – Lisa vaatlejad” abil.

vaatleja-kinnitamine