Kursuse koostisosad

Edutizeris koostatud kursus on jaotatud teemaplokkide ja nende all paiknevate alateemade alla.

Teemaplokid on:

 • Kursuse ülesehitus
 • Seotud inimesed
 • Tulemused ja tagasiside
 • Sertifikaadid ja kinnitused

kursuse-sakid

Kursuse ülesehitus

Selle ploki all vormistatakse kursuse põhiandmed: periood, sündmused, õppe-ja hindamise vormid, hindekaalud ja eeldused ning seotud õppematerjalid.

Kursuse ülesehituse ploki all kuvatakse sakkidena erinevaid alateemasid.

kursuse-ulesehitus1

Ülevaade

Saki “Ülevaade”  all kuvatakse kursuse kokkuvõtet. Et kursus saaks toimuda, on vaja täita vähemalt  kolm tingimust ehk kolme saki all olevad andmed:

 • Üldsätted
 • Osalejad
 • Kalender

Kui mõni neist puudub, annab kursuse ülevaade sellest märku. Kasuta ülevaadet peale kursuse koostamist.

testkursus-ulevaade2

Üldsätted

Saki„Üldsätted” andmete sisestamise ja salvestamisega registreeritakse kursus õppekeskkonda. Siin lisatakse kursusele kood (valik rippmenüüst),pealkiri, ikoon (vastavalt soovile) ja sissejuhatus. Samuti on võimalik salvestada kursus mallina, mida kasutada järgnevate samalaadsete kursuste koostamisel.

testkursus

Kalender 

Kursuse kalendris määratakse kursuse sündmused ja nende toimumise ajakava. Peale kalendrikirje viimase kuupäeva möödumist, kursus arhiveeritakse.

Kursuse kalendri sündmused:

 • Registreerimisperiood
 • Õppeperiood
 • Vastused küsimustele (konsultatsioon)
 • Eksam
 • Kontrolltöö
 • Seminar
 • Kodutöö
 • Tulemuste hindamine
 • Tulemuste avalikustamine

testkursus-kalender

Hinde arvutus

Selle saki all määratakse kursuse lävend, mitme õppetöö vormiga kursuse korral sündmuste kaalud kursuse hindes ja kontrolltöö ja/või kodutöö eksamile pääsemise eeldused.

testkursus-hindamine

 

Eelarve

Eelarve saki all saab koostada kursuse eelarve, mida kuvatakse nii kursuse kui osaleja lõikes.

testkursus-eelarve

Õppematerjalid

Selle saki all saab kursusega siduda Edutizeris koostatud õpikuid kui ka lisada kursusega seotud õpiobjekte faili või lingina.

testkursus-oppematerjalid

Seotud inimesed

Selle ploki all toimub kursuse osalejate lisamine ja haldamine.

seotud-inimesed-1

Registreerimine

Registreerimise valiku all lisatakse õpilasi ja õppegruppe kursusele, toimub õpilaste iseseisva registreerimise kinnitamine või tagasilükkamine ja õpilaste või õppegruppide eemaldamine kursuselt.

Iseseisva registreerimise korral, kui kursusele ei ole automaatset registreerimise kinnitust lisatud või kui kursuse kohad on täitunud, kuvatakse veerus “Seis” registreerimiste staatusi.  Koolitaja saab registreerimise kas kinnitada või tagasi lükata. Samuti toimub registreerimisel konto avanud ja andmete järelkontrolli vajavate õpilaste andmete kinnitamine või tagasilükkamine.
Muudatused kehtivad alates Edutizeri versioonist 5.6.0.

 

testkursus-registr-raport

Osalejad

Selle saki all kuvatakse raportit kursusele lisatud õpilastest.

testkursus-osalejad

Õpetajad

Saki all saab lisada kursusele lisakoolitajaid ja neid hallata. Kursusel on alati üks vastutav koolitaja, vaikimisi kursuse koostaja.

testkursus-opetajad

Vaatlejad

Selle saki all saab kursusele lisada vaatlejaid ja neid hallata. Vaatleja saab õiguse näha kursusel toimuvat, kuid tal puuduvad õigused sekkuda õppetöösse ning tulemusi hinnata.

testkursus-vaatlejad

Tulemused ja tagasiside

Selle teemaploki alla kuvatakse kursuse tulemusi ja kokkuvõtteid.

tulemused-ja-tagasiside

Üldtulemused

Kursuse tulemused annavad  ülevaate kõikidest kursusele määratud testide ja ülesannete jooksvatest tulemustest  iga õpilase kohta.  Andmetes kajastub õpilase iga testi sooritus kui ka kursuse hetkeseisu  kokkuvõte.

testkursus-uldtulemused

Testide tulemused

Saki all kuvatakse kõiki kursuse hindamise vorme (teste või ülesandeid) eraldi kirjetena. Klikkides testi pealkirjal, kuvatakse testi tulemuste detailsemaid andmeid.

testkursus-testide-tulemused

Õpilaste aktiivsus

Õpilaste aktiivsuse all kuvatakse kursusel osalevate õpilaste tegevust kursuse kestel: sisenemisi keskkonda, õppematerjalide lugemisi, harjutustestide sooritamisi ja nende keskmisi tulemusi ning foorumis osalemise aktiivsust.

testkursus-opilaste-aktiivsus

Tagasiside

Tagasiside saki all kuvatakse kursuse tagasiside küsimustiku tulemusi ja statistikat. Klikkides küsimusel, kuvatakse detailsemaid andmeid statistikast.

testkursus-tagasiside

Sertifikaadid ja kinnitused

Selles valikus kuvatakse väljastatud sertifikaate, toimub sertifikaatide ja kinnituste väljastamine ja haldamine.

sertifikaadid-ja-kinnitused

Automaatne sertifikaatide väljastamine

Selle saki all toimub automaatselt väljastatavate sertifikaatide vormistamine.

testkursus-sertifikaadi-aut-valjastamine

Väljastatud sertifikaadid

Selle saki all kuvatakse raportit väljastatud sertifikaatidest. Toimub sertifikaatide ja kinnituste väljastamine ja kustutamine.

testkursus-valjastatud-sertifikaadid

Sertifikaatide ja kinnituste mallid

Selle saki all toimub ettevalmistus sertifikaatide väljastamiseks – kinnituste mallide vormistamine.

testkursus-sertide-mallid