Kursuse koostisosad

Edutizeris koostatud kursus on jaotatud teemaplokkide ja nende all paiknevate alateemade alla.

Teemaplokid on:

 • Kursuse ülesehitus
 • Seotud inimesed
 • Tulemused ja tagasiside
 • Sertifikaadid ja kinnitused

 

Kursuse ülesehitus

Selle ploki all vormistatakse kursuse põhiandmed: periood, sündmused, õppe-ja hindamise vormid, hindekaalud ja eeldused ning seotud õppematerjalid.

Kursuse ülesehituse ploki all kuvatakse sakkidena erinevaid alateemasid.

kursuse-ulesehitus1

Ülevaade

Saki “Ülevaade”  all kuvatakse kursuse kokkuvõtet. Et kursus saaks toimuda, on vaja täita vähemalt  kolm tingimust ehk kolme saki all olevad andmed:

 • Üldsätted
 • Osalejad
 • Kalender

Kui neist mõni puudub, annab kursuse ülevaade sellest märku keelumärgi ja teadetega.

Üldsätted

Saki„Üldsätted” andmete sisestamise ja salvestamisega registreeritakse kursus õppekeskkonda.

Kalender 

Kursuse kalendris määratakse kursuse sündmused ja nende toimumise ajakava. Peale kalendrikirje viimase kuupäeva möödumist, kursus arhiveeritakse.

Kursuse kalendri sündmused:

 • Registreerimisperiood
 • Õppeperiood
 • Vastused küsimustele (konsultatsioon)
 • Eksam
 • Kontrolltöö
 • Seminar
 • Kodutöö
 • Tulemuste hindamine
 • Tulemuste avalikustamine

Hinde arvutus

Selle saki all määratakse kursuse lävend, mitme õppe-ja hindamise vormiga kursuse korral sündmuste kaalud kursuse hindes ja kontrolltöö ja/või kodutöö eksamile pääsemise eeldused.

Eelarve

Eelarve saki all saab koostada kursuse eelarve, mida kuvatakse nii kursuse kui osaleja lõikes.

Õppematerjalid

Selle saki all saab kursusega siduda Edutizeris koostatud õpikuid kui ka lisada kursusega seotud õpiobjekte faili või lingina.

Seotud inimesed

Selle ploki all toimub kursuse osalejate lisamine ja haldamine.

seotud-inimesed-1

Registreerimine

Registreerimise valiku all lisatakse õpilasi ja õppegruppe kursusele, toimub õpilaste iseseisva registreerimise kinnitamine või tagasilükkamine ja õpilaste või õppegruppide eemaldamine kursuselt.

Osalejad

Selle saki all kuvatakse raportit kursusele lisatud õpilastest. Kursusele registreeritud õppegrupi korral kuvatakse  grupi koosseisus olevaid õpilasi.

Õpetajad

Saki all saab lisada kursusele lisakoolitajaid ja neid hallata. Kursusel on alati üks vastutav koolitaja, vaikimisi kursuse koostaja.

Vaatlejad

Selle saki all saab kursusele lisada vaatlejaid ja neid hallata. Vaatleja saab õiguse näha kursusel toimuvat, kuid tal puuduvad õigused sekkuda õppetöösse ning tulemusi hinnata.

Tulemused ja tagasiside

Selle teemaploki alla kuvatakse kursuse tulemusi ja kokkuvõtteid.

tulemused-ja-tagasiside

Üldtulemused

Kursuse tulemused annavad  ülevaate kõikide kursusele määratud testide ja ülesannete jooksvatest tulemustest  iga õpilase kohta.  Andmetes kajastub õpilase iga testi sooritus kui ka kursuse tulemuse hetkeseisu  kokkuvõte.

Testide tulemused

Saki all kuvatakse kõiki kursuse hindamise vorme (teste või ülesandeid) eraldi kirjetena.

Õpilaste aktiivsus

Õpilaste aktiivsuse all kuvatakse kursusel osalevate õpilaste tegevust kursuse kestel: sisenemisi keskkonda, õppematerjalide lugemisi, harjutustestide sooritamisi ja nende keskmisi tulemusi ning foorumis osalemise aktiivsust.

Tagasiside

Tagasiside saki all kuvatakse kursuse tagasiside küsimustiku tulemusi ja statistikat.

Sertifikaadid ja kinnitused

Selles valikus kuvatakse väljastatud sertifikaate, toimub sertifikaatide ja kinnituste väljastamine ja haldamine.

sertifikaadid-ja-kinnitused

Automaatne sertifikaatide väljastamine

Selle saki all toimub automaatselt väljastatavate sertifikaatide vormistamine.

Väljastatud sertifikaadid

Selle saki all kuvatakse raportit väljastatud sertifikaatidest. Toimub sertifikaatide ja kinnituste väljastamine ja kustutamine.

Sertifikaatide ja kinnituste mallid

Selle saki all toimub ettevalmistus sertifikaatide väljastamiseks – kinnituste mallide vormistamine.