Kursuse ülesehitus

Selle ploki all vormistatakse kursuse põhiandmed: periood, sündmused, õppe-ja hindamise vormid, hindekaalud ja eeldused ning seotud õppematerjalid.

Kursuse ülesehituse ploki all kuvatakse sakkidena erinevaid alateemasid.

kursuse-ulesehitus1

Ülevaade

Saki “Ülevaade”  all kuvatakse kursuse kokkuvõtet. Et kursus saaks toimuda, on vaja täita vähemalt  kolm tingimust ehk kolme saki all olevad andmed:

 • Üldsätted
 • Osalejad
 • Kalender

Kui neist mõni puudub, annab kursuse ülevaade sellest märku keelumärgi ja teadetega.

Üldsätted

Saki„Üldsätted” andmete sisestamise ja salvestamisega registreeritakse kursus õppekeskkonda.

Kalender 

Kursuse kalendris määratakse kursuse sündmused ja nende toimumise ajakava. Peale kalendrikirje viimase kuupäeva möödumist, kursus arhiveeritakse.

Kursuse kalendri sündmused:

 • Registreerimisperiood
 • Õppeperiood
 • Vastused küsimustele (konsultatsioon)
 • Eksam
 • Kontrolltöö
 • Seminar
 • Kodutöö
 • Tulemuste hindamine
 • Tulemuste avalikustamine

Hinde arvutus

Selle saki all määratakse kursuse lävend, mitme õppe-ja hindamise vormiga kursuse korral sündmuste kaalud kursuse hindes ja kontrolltöö ja/või kodutöö eksamile pääsemise eeldused.

Eelarve

Eelarve saki all saab koostada kursuse eelarve, mida kuvatakse nii kursuse kui osaleja lõikes.

Õppematerjalid

Selle saki all saab kursusega siduda Edutizeris koostatud õpikuid kui ka lisada kursusega seotud õpiobjekte faili või lingina.