Seotud inimesed

Selle ploki all toimub kursuse osalejate lisamine ja haldamine.

seotud-inimesed-1

Registreerimine

Registreerimise valiku all lisatakse õpilasi ja õppegruppe kursusele, toimub õpilaste iseseisva registreerimise kinnitamine või tagasilükkamine ja õpilaste või õppegruppide eemaldamine kursuselt.

Osalejad

Selle saki all kuvatakse raportit kursusele lisatud õpilastest. Kursusele registreeritud õppegrupi korral kuvatakse  grupi koosseisus olevaid õpilasi.

Õpetajad

Saki all saab lisada kursusele lisakoolitajaid ja neid hallata. Kursusel on alati üks vastutav koolitaja, vaikimisi kursuse koostaja.

Vaatlejad

Selle saki all saab kursusele lisada vaatlejaid ja neid hallata. Vaatleja saab õiguse näha kursusel toimuvat, kuid tal puuduvad õigused sekkuda õppetöösse ning tulemusi hinnata.