Seotud inimesed

Selle ploki all toimub kursuse osalejate lisamine ja haldamine.

seotud-inimesed-1

Registreerimine

Registreerimise valiku all lisatakse õpilasi ja õppegruppe kursusele, toimub õpilaste iseseisva registreerimise kinnitamine või tagasilükkamine ja õpilaste või õppegruppide eemaldamine kursuselt.

Iseseisva registreerimise korral, kui kursusele ei ole automaatset registreerimise kinnitust lisatud või kui kursuse kohad on täitunud, kuvatakse veerus “Seis” registreerimiste staatusi.  Koolitaja saab registreerimise kas kinnitada või tagasi lükata. Samuti toimub registreerimisel konto avanud ja andmete järelkontrolli vajavate õpilaste andmete kinnitamine või tagasilükkamine.
Muudatused kehtivad alates Edutizeri versioonist 5.6.0.

 

testkursus-registr-raport

Osalejad

Selle saki all kuvatakse raportit kursusele lisatud õpilastest.

testkursus-osalejad

Õpetajad

Saki all saab lisada kursusele lisakoolitajaid ja neid hallata. Kursusel on alati üks vastutav koolitaja, vaikimisi kursuse koostaja.

testkursus-opetajad

Vaatlejad

Selle saki all saab kursusele lisada vaatlejaid ja neid hallata. Vaatleja saab õiguse näha kursusel toimuvat, kuid tal puuduvad õigused sekkuda õppetöösse ning tulemusi hinnata.

testkursus-vaatlejad