Tulemused ja tagasiside

Selle teemaploki alla kuvatakse kursuse tulemusi ja kokkuvõtteid.

tulemused-ja-tagasiside

Üldtulemused

Kursuse tulemused annavad  ülevaate kõikide kursusele määratud testide ja ülesannete jooksvatest tulemustest  iga õpilase kohta.  Andmetes kajastub õpilase iga testi sooritus kui ka kursuse tulemuse hetkeseisu  kokkuvõte.

Testide tulemused

Saki all kuvatakse kõiki kursuse hindamise vorme (teste või ülesandeid) eraldi kirjetena.

Õpilaste aktiivsus

Õpilaste aktiivsuse all kuvatakse kursusel osalevate õpilaste tegevust kursuse kestel: sisenemisi keskkonda, õppematerjalide lugemisi, harjutustestide sooritamisi ja nende keskmisi tulemusi ning foorumis osalemise aktiivsust.

Tagasiside

Tagasiside saki all kuvatakse kursuse tagasiside küsimustiku tulemusi ja statistikat.