Eksam

Eksam on õppetöö vorm, mille hindamise vorm saab olla vaid eksamitest. Kursusel võib olla üks eksam. Mitmeosalise kursuse korral võib eksamit kombineerida teiste õppetöö vormidega.

Mitmeosalise kursuse korral võib kontrolltöö ja kodutöö hindamise vormidele määrata eelduse eksamile pääsemiseks. Sel juhul ei avane eksamitest enne eelduste täitumist, st eeldustesti või ülesande positiivset sooritust. Juhul kui õpilane ei täida eeldustesti või ülesande tingimusi, ei avane eksamitest vastamiseks.

Eksamitesti saab õpilane sooritada vaid üks kord eksamisessioonil. Eksamitest on õpilastele ligipääsmatu ning avaneb vastamiseks vaid määratud eksami perioodil.

Üheosalise kursuse korral, mille õppetöö vormiks on eksam, kujuneb kursuse tulemus eksamitesti tulemusena. Mitmeosalise kursuse korral kujuneb kursuse tulemus vastavalt seatud hindekaaludele.