Kodutöö

Kodutöö on õppetöö vorm, mille hindamise vorm on ülesanne. Koostatav ülesanne võib olla mistahes kujul elektrooniliselt edastatav dokument (heli-, pildi-, video-, tekstidokument vms). Ühel kursusel võib olla üks või mitu kodutööd või kodutöö(d) kombineeritult teiste õppetöö vormidega.

Kodutöö võimaldab kursuse raames läbi viia iseseisvat tööd, mille koostamine toimub väljaspool õppekeskkonda ning kus koostatud vormikohane töö laetakse õpilase liidese kodutööde keskkonda. Vormistatud kodutööle võib lisada ühe või mitu faili või linki.

Kodutöid võib kursuse raames olla üks või mitu. Mitme õppetöö vormi rakendamisel saab jagada kursuse etappidesse. Kodutöid võib kombineerida erinevate õppetöö vormidega. Mitme kodutöö rakendamisel, saab erinevatele kodutöödele või teistele õppetöö hindamise vormidele määrata erineva kaalu kursuse koondhindes ning seada kodutöö edukas läbimine eksamile pääsemise eelduseks.