On-line konsultatsioon

On-line konsultatsioon on õppetöö vorm, mis toetab eksamit, kontrolltööd või kodutööd. Ühel kursusel saab olla üks On-line konsultatsioon.

Kursusega seotud On-line konsultatsioon toimub kokkulepitud ajavahemikul õppekeskkonnas. On-line konsultatsiooni käigus saavad õpilased koolitajale esitada küsimusi ning koolitaja neile vastata. On-line konsultatsioonil puudub hindamise vorm, mistõttu on seda otstarbekas kasutada kombineeritult eksami, kontrolltöö või kodutööga.

On-line konsultatsiooni saab õppeprogrammis siduda kursuse või õpikuga. Kui kursuse raames toimuv konsultatsioonil on määratud ajavahemik, mil koolitaja vastab esitatud küsimustele, siis õpikuga seotud konsultatsioonil puudub määratud toimumise periood.

Konsultatsiooni käigus esitatud küsimused ja vastused on nähtavad kõigile kursusel osalejatele. Õpilase liideses toimub konsultatsiooni küsimuste esitamine ja jälgimine ikooni “Konsultatsioonid” all. Igal konsultatsioonil on pealkiri ja teema(d), mille järgi on need üksteisest eristatavad.